Badatelský kroužek

Osnova badatelského kroužku:

Cíl: poznání své obce a osobní rozvoj, vlastivědné praktické znalosti, hledání budoucí profese.

Ze získaných informací lze udělat výstavu i trvalou expozici a použít pro cestovní ruch – jako místo kam lze vodit turisty. Náměty pro činnost kroužku. Realizace dle možností a situace.

Témata ke zpracování

Jsme badatelská organizace a tak podporujeme každou iniciativu, která posune poznání v našich oblastech kupředu. Řada z Vás je již specializována.

Proto předkládáme témata, která by bylo užitečné a také zajímavé zpracovat. Je to příležitost pro učitele, vychovatele a jejich studenty a zájmové kroužky, aby taková témata společně zpracovali. Ujmete-li se některého tématu, napište nám to, zkontaktujeme Vás s dalšími kolegy se stejným záměrem.

Jak vznikla moje obec

- najít první zmínky o obci – kroniku a historické zápisy
- najít fotografie staré jak vypadala obec dřív
- který dům je nejstarší?
- Proč se lidé usadili zrovna tady?
- Obchodní cesty

Kde lidé v obci brali a berou vodu?

- čistota vody, zdroj, čerpání
- hledání podzemní vody proutkem (virgulí)
- potok nebo řeka, teče pořád stejně nebo dříve tekl jinudy?
- Kam až sahá voda při povodni? Jak by se tomu dalo zabránit – možnost aby se vsákla, obdělané pole?

Odpadní voda a odpadky

- kam teče odpad z vašeho domova?
- jak se odpadní voda čistí? – přírodně nebo v čističce
- exkurze do čističky vod
- léčivá studánka, čistá voda – pramen – zjistit fakta zda je skutečně ta voda čistá, její rozbor na dusičnany apod.
- zjistit pověsti o místě – bludičky, víly, vodník apod.
- zprávy z kroniky obce – jaké byly povodně dřív?

Geologie obce, co se zde těžilo a těží?

- jak vypadala obec před těžbou a teď – zásahy člověka do krajiny
- k čemu to, co se těžilo, sloužilo a jak to vypadá?
- Vchody do chodeb, bezpečnost, jak funguje vyztužení, podzemní voda.
- Pověsti o podzemních chodbách – únikových, spojujících město se zámkem, myslivnou, hradem

Historie stavení, které je opuštěné nebo zchátralé

– bývalé statky, zámky, hrady v okolí apod.
– legendy a pověsti (straší tam?)
- Historie místa, komu to teď patří
- Co by se s tím dalo udělat?

Kronika obce – co je v ní zajímavého?

- Od jakého období je psaná a kdo jí píše dnes?
- Kdo ji psal?
- Záhady v kronice: něco letělo po nebi, nějaká událost – extrémní počasí, epidemie nemoci, změna majitele a řízení obce apod.

Kdy byl postaven kostel, kapličky, boží muka a kým

- Kdo je architekt, proč je zasvěcen tomuto svatému a proč na tomhle místě?
- Poutní cesta v okolí.
- Čím je zvláštní architektura apod. Kapličky mají různý půdorys, a mají zajímavou historii vzniku, na památku různých událostí. Geometrické vztahy rozmístění památek na mapě, atd.

Hledání v archívu nebo i v antikvariátu

– staré noviny, zmínky o obci a lidech dají se najít z 19. a zač. 20. století
– exkurze do archívu v krajském městě

Obživa lidí v obci

- co dříve pěstovali a kde
- co je tam nyní
- kam chodili za prací?
- co kdo pěstuje dneska, zdravou zeleninu bez chemie na zahrádce, ovoce
- ovocné stromy v obci

Staré věci, co lidé vyhazují

- některé věci jsou muzejní exponáty – exkurze do nejbližšího muzea národopisného
- zřízení muzea v obci – vitríny k získaným informacím viz výše
- jak staré věci sloužily, jejich kvalita, z jakého jsou materiálu a z čeho se vyrábí moderní výrobky na stejné použití

Výprava po obci do míst, kde jsem nikdy nebyl

- existují místa, která jsou mimo normální cesty, kudy chodím denně a kde jsem nikdy nebo léta nebyl
- zjištění co tam je, ekologická problematika – černé skládky
- dobrodružství, opatrnost - bezpečí

Legendy o obci

- o založení obce
- o podzemních chodbách – zkusit najít vchody, či zasypané vchody, proutkaření, logickým myšlením, zprávy o propadu země, únikové podzemní trasy
- o zázračných událostech – uzdravení, neuvěřitelném štěstí, ale i vraždách apod.

Válečné události v obci, odboj a partyzánské hnutí, osvobození obce v roce 1945

- památník padlým z první a druhé světové války – kdo byli, kde padli, kde jsou pochováni?
- Žijí příbuzní obětí? Znáte příbuzné padlých i zahraničních vojáků? Ví, že se staráte o hrob či památník? (Existují internetové stránky na hledání zmizelých příbuzných za druhé světové války. Existuje seznam těch, co měli číslo z koncentračního tábora.)
- Kdo působil v odboji, kdo byl zatčen a za co, kde žili partyzáni, kdo jim pomáhal, co dělali, odkud byli?
- Kdo osvobodil vaší obec – jaká armáda, divize, rota, jednotka? Jak to probíhalo?
- Kde byli a kde jsou protiletecké kryty, co je v nich dneska?
- Bunkry obranné v lese, co z nich zbylo, jak fungovaly?

Pobyt významných osobností v obci

- Čím byli významní
- Byli významní i pro obec?
- Jak je obec inspirovala pro práci?
- Mají tam příbuzné dosud?
- Co jim patřilo?

Přírodní anomálie v obci a v okolí

- místa výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů, zjištění podle obrázku, a najít je na místě, proč jsou zrovna tady
- místa geologických zvláštností (skalky, bludné kameny, atd.)
- čím je místo ohroženo
- jak to místo vzniklo
- kolik míst bylo dříve?
- a naopak místa ekologicky poškozená

Průzkum anomálního jevu – strašení, UFO, atd.

- viz podrobně na stránkách KPUFO.CZ, KPUFO.EU/SK
- zjištění, proč na tomhle místě, proč je svědkem tenhle člověk a proč zrovna v tuhle dobu (měsíční fáze, erupce na Slunci, magnetická bouře, před bouřkou, astrologické souvislosti atd.)
- místo: viz výše- geologie, jiné dřívější události, rozmístění na mapě vůči památkám, atd.
- čas: roční doba: listopad, říjen, prosinec – strašení, doba zemřelých
- denní doba: straší od půlnoci do jedné, při západu slunce a při svítání apod. polednice
- proč tento člověk a ne jiný: dlouhodobý stres, momentální stres, vliv alkoholu, drog, věk – v určitém věku je člověk citlivější, vliv nemocí, psychické poruchy, cukrovka apod., jak se člověk změnil po zážitku – povahově, zdravotně, psychicky, proč byl na tom místě zrovna v tuhle dobu
- Kam často uhodí blesk? Proč? Je tam podzemní voda, železné podloží apod.?
- Úseky častých nehod, bez zjevné příčiny (co může být jejich příčinou?)

Archeologická místa – zbytky staveb, zaniklých vesnic

- hledání pomocí proutku
- hledání posvátných míst, míst obývaných dříve.
- dají se najít staré vesnice, tvrze, rondely, ringvaly či zbytky megalitické kultury – kameny, kamenné řady, dnes třeba jako patníky, nebo s křížem jako náhrobní kámen apod.
- základy amatérské archeologie – sběr dat v terénu – povrchový sběr, dokumentace, terénní nerovnosti, strategická místa, hledání pokladů – znalost zákona

Rodokmen – pátrání po svých předcích, inspirace na hradech

- zpovídání starších příbuzných o tom, co dělali jejich předci, jací byli, co je bavilo, co uměli, atd.
- záznam informací – čím starší bude, tím bude mít větší cenu. Odchodem starých lidí se ztrácí množství zkušeností, poznatků a vědomostí.
- pátrání v matrikách a archívech i pomocí internetu.

  • Hory se zakletými vojsky u nás a ve světě - pořiďte soupis míst se souřadnicemi, fotografiemi, vše co je o nich známo, všechny pověsti, legendy, fakta. Podobnosti a rozdíly.

  • Mohyly, navršené čepicemi a helmami u nás a ve světě – najděte taková místa, vytvořte jejich soupis, se souřadnicemi, fotografiemi, vše co je o nich známo, pověsti, legendy, fakta. Podobnosti a rozdíly.

  • Život a dílo plzeňského hypnotizéra Olafa Nielsena

  • Život a dílo plzeňského učitele, a spisovatele Karla Makoně

  • Mariánská zjevení v ČR - rozbor jevů a souvislostí

  • Kapličky a boží muka v oblasti ... okrese ... účel a systém jejich rozmístění

  • Mimozemšťané v Africe kolem 9.-10. století – Dogonské mýty by mohly vést k domněnce, že kolem 10. století n.l. mohlo dojít k návštěvě mimozemšťanů na Zemi. Existují i jiné africké mýty, které by mohly odrážet takovou událost?

  • Bytosti se 4 a 6 prsty  v mytologii a zobrazeních – soustředění vyobrazení, pověstí a legend u nás a ve světě

  • Bytosti s odlišnou barvou kůže než obvyklou na Zemi - soustředění údajů, vyobrazení, pověstí a legend ve světě

Nejlepší zpracovatele odměníme ! Máte-li další náměty, napište!

Prezentace

Záhady kolem nás i v nás
Několik zkušeností s bádáním členů Klubu psychotroniky a UFO

- o činnosti badatelského kroužku (náměty i příklady pátrání)

… máte jiný námět? Působí u Vás takový kroužek, klub? Co dělal a dělá?

  • napište nám o tom