Úkazy Záhady

Psychotronika

Anomálie

UFO
Památky Pověsti
O nás Kontakty
   
 
   
   
   

Památky a pověsti

  ... o Novém Hrádku 
Pohraniční Nový Hrádek u Lukova (kolem roku 1358 ho vystavěl Jan Jindřich) na skalnatém hřebeni nad řekou Dyjí ležel do roku 1989 v nejostřeji střeženém pohraničním pásmu. Tento dvojhrad (stará a nová část) v sobě možná ukrývá velmi dávné tajemství.
Tady někde zřejmě končila moc starověkého Říma; podle vyprávění starých osadníků z Devíti Mlýnů a Hnanic zde vedla Römmerstrasse (Římská cesta). Možná právě tady ležela předsunutá pevnůstka, ale co hlavně - základ starého hradu silně připomíná antický amfiteátr. Letecký pohled
Kompaktní celek, nekompromisní pevnost, zřejmě nikoli pouze lovecké sídlo, jak se často uvádí. Hlavní ochranu představovala právě tato takřka cele dochovaná obvodová masivní tzv. plášťová zeď o mocnosti až 3 m a výšce až 13 m s cimbuřím, zeď byla navíc téměř bez otvorů, ostatní stavby za ní byly bezpečně kryty před střelami útočníků.
Markraběcí hrádek měl podobu dvou soustředných, zalamovaných oválů (vnitřní délka vnějšího oválu 50 metrů, vnitřního 25,75 metrů, vnitřní šířka 14 metrů). Hrad tedy původně postrádal věže a patří tak ke skvěle dochované ukázce nejen výše zmíněného dvojhradu, ale také v případě dolního hradu stavbě hradu tzv. plášťového typu (Mantelmauerburg). Stejným typem je i templářský hrad Templštejn vzdálený necelých 38 km vzdušnou čarou. (obr.)
Hrad měl dost drsnou historii - dobyli ho kromě jiných Kumáni, ale ještě předtím se ho snažili na Moravanech získat Rakušané tím, že zajali hradního pána Crha a nutili ho hrad vydat - i když mu pro zdůraznění vyloupli oči, hrad zůstal náš. Podle pověsti byly při posledním dobytí hradu Švédy v roce 1645 v jeho sklepení zasypány dvě dcery hradního pána, které se tu od té doby zjevují jako dvojice bílých paní.
Horní hrad představuje nedobytnou pevnost, budovanou však později (15.st.) je proto i zcela jiné podoby. Jeho zdi jsou plně prozděny v šíří až 7 m a to na všech stranách, představoval tak jakýsi středověký bunkr. V dolní části paláců se dochovalo podlaží obdivuhodně tesané do skály, zajímavá je v zemi vytesaná prohlubeň s bočními otvory a především nerozřešenou funkcí.
Sloužila prý buď k vyčiňování kůží nebo jako jakási středověká lednička, která pracovala asi takto: v místnosti vedle prohlubně se zapálil oheň, teplý vzduch stoupal vzhůru a chladnější vzduch byl nasáván otvory, vzniklé proudění ochlazovalo pokrmy a oddalovalo tak jejich zkázu.
Za druhé světové války tu pobývali Hitlerjugend, které vystřídaly totálně nasazené polské rodiny. Děti z totálně nasazených rodin prý měly zakázán pohyb po hradě, aby je neuštknuli hadi, kterých tu bylo a je velké množství. Na hradních zdech a stromech se tu vyhřívá náš největší plaz užovka stromová. Prý se lidí nebojí a klidně se vám tak přitulí k nohám, staří Římané ji údajně chovali k chytání myší a jako hada hospodáříčka.
Na nádvoří kvete i vzácný keř dřín, jehož tvrdé dřevo se používalo na výrobu kopí. Na zdi bývalé hájovny roste zřejmě nejstarší břečťan u nás s průměrem kmene asi 40 cm.
Ve vinici Šobes (5,7 km od Nového hrádku) osídlené již před 30 000 lety v době keltské a římské lze najít zbytky staré, snad Římské cesty. Otázkou zůstává, zda koleje vryté do skály nad vinicí Šobes jsou od římských legií, které zde procházely, pravděpodobně na Nový Hrádek, nebo od mnichů kláštera v St. Pöltenu, putujících na Hradiště u Znojma, kdysi Pöltenberg, obracet Slovany na křesťanskou víru či tudy od Dunaje vedla cesta slovanského kmene Venetů na území "barbarů".
Nový hrádek stojí vysoko nad "nejbobrovatější" Bobří řekou na Moravě - Dyjí. Velmi hezká je i zřícenina prastarého hradu, možná už přemyslovského hradiska Děviček na výrazném kopci Pálavských vrchů. 
 

Podle : zpráva M. Kučera (http://www.jesen.cz), 2008

(c) Klub psychotroniky a UFO Znojmo, 2008