Vrch Klenov - fakta a legendy

Nad přehradou Bystřička se táhne skalnatý hřeben zvaný Klenov. Obrovské skalisko na nejvyšším místě se nazývá Zámčisko. Jedné skále pod Klenovem se říká Havránka, že tam hnízdili havrani. Je spojená podzemní chodbou se skálou V Jazevkách. Podle pověsti to byl zbojnický úkryt. Zbojníci chodili na zboj daleko a lup zakopávali na různá místa. Jeden z úkrytů pokladů byl popsán takto: "Nedaleko Zámčiska je na skále volská hlava. Při východu slunce udělej sedm pořádných kroků ke slunci a kam dopadne tvůj stín, tam kopej."

V roce 1297 Protiva z Doubravice poskytuje svoje statky po obou březích Bečvy templářskému komturu Ekkovi. V roce 1308 si Vok z Kravař toto území pronajímá od templářů na 30 let. Tedy do roku 1338 (1308 už byl v běhu proces zatýkání templářů ve Francii). Hovoří se tam o oppidu Setteinz a castrum Vreuntspergk. Což je podle všeho náš vrchol Zámčisko s nadmořskou výškou 666 metrů. Název Klenov pravděpodobně pochází od jména „klený“ – zakletý apod. Hora na konci
tehdejšího kolonizačního úsilí má velmi odlehlou polohu. Hrad byl pravděpodobně skalním hradem s dřevenými konstrukcemi a s pravděpodobně dvěma věžemi a hospodářským stavením. Templářský název Freundsberg znamená přátelská hora. Hrad zanikl velkým požárem.

V místě měl být původně cisterciácký klášter Thronus regis – Králův trůn. Král Václav III. Odvedl 100 hřiven stříbra (25 kg) z mýta v Kutné Hoře plaským cisterciákům a dal další pobídky aby se pustili do stavby. Jenomže roku 1306 byl Václav III. v Olomouci zavražděn a z plánů sešlo. Pak přicházejí templáři. Zajímavé je spojení cisterciáků a templářů- reformátor cisterciáků Bernard z Clairvaux totiž napsal templářům regule řádu (zakládací dokument) a na základě tohoto dokumentu byl pak řád uznán. Cisterciácké kláštery se budovaly v odlehlých končinách a nehostinných krajích, aby mniši nepřicházeli do kontaktu s laiky a snáze mohli dodržovat přísnou řeholní kázeň. Kolem těchto objektů se většinou nacházel vodní tok a mnoho dosud neobdělané půdy, kterou začali postupně kultivovat. A přesně tak vypadala krajina kolem pozdějšího templářského hradu.


Podle: zpráva M. Zacha Kučera ( http://www.jesen.cz), 2009
Copyright © Klub psychotroniky a UFO - Vsetín, 2009