Kde se nacházela tvrz Postolkov?

Benjamin z Vlkanova nebo jeho syn Martin postavili v Kvasinách první tvrz Postolkov. Její lokace je záhadou, někteří tvrdí, že se nachází v hmotě stavby nynějšího kvasinského zámku, jiní ji kladou mimo samotné Kvasiny. Asi ke konci 16. století došlo k založení osady Hamernice, která je dnes součástí obce Kvasiny. Osada Hamernice byla osadou slévačů a horníků - takže lidi k ražení podzemí máme přímo zde (těsně před Bílou horou byly hamry zrušeny a obyvatelé se usadili tady). Mezi rokem 1608 a 1623 si postavil syn Fridrich Vlkanovský sídlo v Kvasinách, který později konfiskační protokol nazývá hradem a ještě později zámkem.Příslušníci rodu Vlkanovských odešli po Bílé Hoře ze země, Fridrich z Vlkanova se však brzy vrátil…

Vypráví se, že když umírala majitelka kvasinského zámku Frebonie, odkázala celé solnické panství karmelitánskému konventu v Praze a tam byla i pochována. Byla pohřbena do pověstných karmelitánských katakomb pod chrámem Panny Marie Vítězné. Zlí jazykové tvrdí, že když slečna Frebonie umírala stál za závěsem v hlavách postele mnich a měl ruku pod polštářem a na otázku zdali odkazuje svůj majetek řádu - pokýval za ni hlavou ukrytý karmelitán. Na druhou stranu je
známo, že tetou slečny Frebonie nebyl nikdo jiný než Polyxena z Pernštejna (později z Lobkovic). Polyxena ukrývala po defenestraci Slavatu s Martinicem ve svém domě a byla to právě ona, kdo věnoval klášteru bosých karmelitánů Pražské Jezulátko.

Nicméně, když karmelitáni zámek získali nechali údajně vybudovat podzemní chodby ze zámku (č.p.1) k pivovaru (č.p.6) a do kostela. Pokud tyto chodby neobjevili po Vlkanovských (viz níže -záhadné zmizení v domě č.54). Z pivovaru se později stala likérka, která ale brzy zanikla. Jako památka na ni zůstal jen název kopce za tímto objektem směrem k nádraží "do likérky". Chodby na kvasinském zámku v uvedených směrech skutečně jsou, ale jejich labyrint není prozkoumán a navíc je do nich částečně svedena kanalizace.

Další pověst propojuje chodbou Zámeček (čp.54 Solnice) a zámek (č.p.1.Kvasiny). Zajímavostí je pivovarská kaplička poblíž č.p. 82. Do ní se dalo dříve dostat jen na loďce, protože byla na ostrůvku uprostřed pivovarského rybníka.

Tajemství záhadného domu v Solnici. V horní části obce je památkově chráněný dům číslo 54 zvaný Zámeček z roku 1568. Ten je další stavbou upomínající na rod pánů z Vlkanova. Lidová pamět vypráví, že právě po Bílé hoře odšedší Vlkanovští se sem tajně vraceli. Tak se i vypráví, že sem docházeli tajní luterští kazatelé a dům byl jejich útočištěm. Při jedné z návštěv tajemného hosta byl dům obklíčen zámeckými úředníky, ale muž se jim skokem z půdy ztratil.

V Solnici se také vypráví pověst o fextovi, který se po letech, co by nemrtvý voják vrátil za svou milou a po oddavkách se rozpadl v prach. V sousedství solnické fary se nachází zbytky záhadného kláštera Cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) s kostelem svatého Jana Křtitele, který zanikl v 15. Století. Záhadného proto, že podle jedněch ten klášter nebyl nikdy vybudován, podle druhých tam opravdu stával. Klášter měl zaniknout prostřednictvím husitů, kteří jej vypálili. Nikdo nevěděl, kde přesně stával. Na podzim roku 2000 při kopání drážky pro elektrický kabel byly poblíž kostela vykopány kachle se znaky křižovníků a tak se zdá, že rozluštění jsme blízko.

Podle: zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009


(c) Klub psychotroniky a UFO * Rychnov nad Kněžnou, 2014