OKRES RAKOVNÍK Z POHLEDU ZÁHAD 


Branov hradiště "Na propadeném zámku", délka 220m, opevněné, datování nejisté (halštatské? - doba hradištní?) * stálo zde kdysi opevněné sídlo. Podle pověstí se tu zjevuje 12 bíle oblečených postav, nesoucí velkou otevřenou rakev.
Děkov kostel Narození sv. Jana Křtitele (založen 1037, přestaven 1729), tvrz přestavěná na ren. zámek zanikla. 
Dřevíč slovanské hradiště z 9.století * lovecký srub českých panovníků, pak lovecký zámek z 18.století * kostel sv. Václava z 11. století * pověsti o ohnivém draku, který přilétal z dálky a dávil dobytek
Hředle vrch Džbán * z vrchu Džbán létal prý kdysi do Hředel ohnivý drak. Než se objevil, bylo slyšet pískot. Objevuje se zde i přízrak bílé paní při svitu měsíce, celá bílá.
Chotěšov zřícenina hradu Šprymberk v poloze Na zámeckých schodech *  na prokleté samotě U Ulmanů se prý objevovalo zjevení * na místě bývalého hradu na Vlčím kopci se zjevuje přízrak bílé paní.
Jivno

pod hradní zříceninou jsou zasypány poklady, které hlídají duchové.

Kalivody přírodní útvar Čertovy schody - příkrá pěšina z Pánovy louky
Klíčava zřícenina hradu Jivno * podle pověstí zde hlídá přízrak černé slepice - oběti, poklady
Kounov kamenné řady Na rovinách
Krakovec zřícenina hradu Krakovec ze 14. století
Krušovice hradiště na kopci Louštín, val s příkopem z doby pozdní halštatské
Krty barokní kostel Sv. Vojtěcha (1682) * viklan jižně obce na kótě 507 m * Čertův kámen u hřbitova * na louce V háji se prý objevoval přízrak jezdce na bělouši
Křivoklát hrad Křivoklát (1109) * podivné události na hradě * kostel z 16.století * pověsti o hejkalech
Kublov 2 km severovýchodně bájná hora Velíz * na vrcholu kaple z roku 1003 
Lány gotická tvrz, letohrádek, přestavěn barokně * barokní kostel z 18.století
Lhota pod Džbánem hrad Džbán z 13. století * hradiště na místě hradu Džbán (pravěk - nejistá doba) * pověst o drakovi
Lužná zřícenina hradu Hlavačov (přechod mezi hradiskem a středověkým hradem) * dříve hradiště na místě hradu Hlavačov (pozdní doba halštat.) * kamenná koule
Mšec kdysi ženský klášter v čp. 51 (u Kněžáků) * podle pověstí zde byl spatřen přízračný zástup jeptišek
Mšecké Žehrovice posvátný okrsek Keltů - jde o největší čtyřúhelníkové valy o rozměrech 190 x 110 metrů. Nacházejí se na výšině Lipina. Jsou rozděleny na dvě části, z nichž je lépe zachována severní část o rozměrech 80 x 80 metrů. Výzkumy prokázaly, že objekt pochází z laténské doby. V roce 1943 zde byla nalezena opuková soška mužské hlavy
Mutějovice na hradě Džbán jsou poklady otevřené jen na Velký pátek. Zjevuje se tu fantóm Jasanové paní, kdysi zakleté do dřeva stromu svým mužem
Nesuchyně vířivá studně Dorfelka * podle pověstí se zde kdysi osada propadla do země
Nové Strašecí vrch Šibeňák * při polní cestě z Nového Strašecí na Rudu, pod vrchem Šibeňákem, leží po levé straně památný kámen. Je z žehrovického pískovce, asi 190 cm vysoký a do poloviny zapuštěn v zemi. Jsou na něm vytesány kříže a sloužil snad kdysi k označení cesty. Podle pověstí je pod ním zakopán poklad a za bouřlivých nocí je zde vidět fialové světlo. Každým rokem se prý kámen posune o špendlíkovou hlavičku k cestě. Až se dostane doprostřed cesty, bude konec světa.
Ovčín kdysi hrad Starý Hrádek na vrchu Hlavačov * tůně krytá velkým žulovým kamenem * jsou zde prý ukryté poklady
Petrovice barokní kostel Navštívení P. Marie s pramenem * Zkamenělé stádo - u vsi Příčná * Boží studnice - pramen * v roce 1680 - Mariánské zjevení se ukázalo 3 dívkám
Rakovník čtyřúhelníkové valy v poloze Kokrdov nad Červeným potokem byly prý kdysi keltskou svatyní. Měří 51 x 46 metrů, za valy je mělký příkop. Vstup do objektu je na severní straně. Na Kokrdech se prý objevovaly přízraky padlých z bitvy roku 1620* got. farní kostel z 14.století * renesanční hřbitovní kostel Nejsv. Trojice (1585) * 2 km severně menhir Kamenná panna
Řevničov místo výskytu tzv. Řevničovských nebo Džbánských koulí - železitých konkrecí o průměru 1 – 30 cm, s tvrdou železitou slupkou, dosahující tloušťky až 2 cm. Uvnitř je křemičitý písek od bílé, přes oranžovou až do rudé barvy v závislosti na barvě zdejších slínovců a jílovců. Převážně kulaté, i dalších tvarů, slepence dvou a více koulí, atd.
Sobín kdysi tvrz ve které prý sídlili  loupežníci - kouzelníci 
Skryje přirozený balvan „kamenný muž“
Svatý Hubert barokní lovecký zámeček Sv. Hubert z 18.století * kdysi zde byly stříbrné doly * kámen sv. Huberta, s jeho stopou ve tvaru sedadla * na zámečku je prý ukrytý velký poklad, prý pod kamenem, na němž je vytesána levá lidská ruka.     
Velká Chmelištná u vsi tzv. Trpasličí díra
Václavy tři smírčí kříže
Všetaty pohanská vesnice Protivná - zlatá kvočna s 12 vejci ve studni
Týřovice zřícenina hradu Týřov z 13.století * Čertova skála u Berounky * podle pověstí zde bylo 12 panen zakleto do ryb, hlídají poklad
Zbečno zbytky hradu nad přehradou Klíčava * podle pověstí zde pobývá černé kuře, hejkalové, ohnivý muž