RAKOVNICKO A VÝSKYT UFO  


Podivné vidění na nebi

1. května v roce 1625 v Rakovníku bylo k vidění něco, co se jen tak nevidí a nikdy poté už nevidělo. Poplach byl veliký. Byla osmá hodina večerní. Mydlář Josef zvolal: "Podívejte se na tu zvláštní hvězdu na východě!" - Lidé pozvedli oči k obloze a mnozí začali klekat na kolena. Na nebesích lítali ohniví draci. Trvalo to až do noci, kdy nad domem Šajterovským se objevil lev. Nečekaně přepadl medvěda. Byl to v povětří velmi krvavý zápas. Medvěd byl poražen. V tom se zjevil muž s pacholátkem. (D. Veleslavín)

 Lodě z jiné planety nebo nové rakety NATO ? Noviny Špígl uveřejnily 16.12.1999 dopis čtenáře o jeho podivném pozorování u Nového Strašecí

Letadla, nebo...? (Rakovník)

Ano, manželé z Rakovníka se nejprve domnívali, že to, co sledovali dne 21. září 1990, jsou letadla. Vzápětí ale zjistili, že pozorují objekty, které se jako letouny vůbec nechovají, ale dejme slovo jejich dopisu...

Pozorování objektu UFO, který přistál na poli (Lužná 90. léta)

Jednoho červencového večera koncem 90. let kolem 23 hodiny spatřila žena, která šla vynést smetí před svůj dům v Lužné u Rakovníka na poli, které se nachází před domem, stát veliký tmavý kovový trojúhelník se světle modrými malými bodovými světly (nebo svítící modrý kouř přes malá bílá světla) na konci každého trojúhelníku a většími 4 bílými světly ve středu spodní části trupu, po chvíli se začal bez většího hluku trojúhelník "nadnášet" nad polem ve slabém mlžném oparu, bylo slyšet pouze slabé bzučení. Žena zaběhla překvapená do domu, aby zbudila muže, který spal. To se jí nepodařilo. Po chvilce se opět podívala z okna, ale objekt již na místě nebyl a zmizel. Podle slov svědka, kterému příběh paní vyprávěla, byl objekt značných rozměrů a zabíral polovinu pole, na kterém objekt paní spatřila.

Sledování odletu neznámého objektu z pole (Lokalita u Šamotky)

V zimě roku 1990 šel otec se synem pěšky z lokality Šamotka do Rakovníka. Bylo kolem šesté hodiny a v tu dobu již byla tma. Když procházeli kolem benzinové pumpy "U Tůny", povšimli si, že na protější straně za svodidly na poli pod tratí svítí dvě velká a dvě malá jasně zářící bílá světla. Mysleli si, že se jedná o traktor nebo nějaké auto, když v tom se náhle velmi prudce světla rozletěla vertikálně vzhůru do vzduchu bez jakéhokoliv zvuku a zmizela.

 Napište nám své příběhy ! Nejen pro jejich zveřejnění (Vašeho jména a dalších údajů se to netýká), ale pro pomoc ostatním, kteří jsou nejistí při konfrontaci s neobvyklým zážitkem. Dokážeme Vám pomoci !