Místa

 

 Památky a pamětihodnosti

Pověsti

 Albrechtice nad Vlt. mohylové pohřebiště U hájovny - Kopanina - vrch Čihadlo (432 m)- rom. kostel z roku 1200 - ohrazený hřbitov s kapličkami  pověst o pokladu - žena uvnitř zanechala své dítě
Bernartice

mohylové pohřebiště v lese U mladého (stř. doba bronz.), odkryt objekt zvláštního půdorysu (kultovní ?)

Borovany mohyly v lese sev. od kaple sv. Rozálie (stř. doba bronz.) - u kaple skalní dutina s léčivou vodou - tři tvrze z 14. století - poutní bar. kaple sv. Rozálie (17.st.) - 

v tvrzi (dnes čp. 29) nalezena v 19. stol. kostra dívky, zaživa zazděné z pověry, že tvrz bude strážená * léčivá voda prý uzdravila dívku, oslepenou vojáky

Boudy hradiště na vrchu Hrad (halštat.) - mohyly v lese Malý Kosatín (halštat.)  - kamenné řady na vrcholu Malého Kosatína (zřejmě přirozeného původu) - viklan na již. hřbetu s několika prohlubeninami
Branice

Na ostrově uprostřed rybníku „ Ostrov“ je prý tajemný kámen a chodba. Kdo se ujme pátrání?

Brloh zbytky středověkého Hrádku - hradiště na Žižkově vrchu (doba bronz.)
Červená rom. kostel (1190)
Čimelice bar. zámek (18. stol.) - vrch Hrad s hradištěm (latén.) - farní kostel

zjevování přízraku Josefa Vratislava z Mittrovic (+1832) v podobě černého psa

Dobešice mohyly při nižším vrchu Slavné hory (521 m) (doba bronz.)
Dražíč hradiště na záp. vrcholu Chlumu, valy (nedatováno)
Hanov mohyl. pohřebiště v lese Na Čabelkách (doba bronz.)
Hradiště hradiště na vrchu Hradišťský vrch (478 m) (bronz. - knovíz. kult.), mohyly 40x20 m, výška 2 m.
Chřešťovice hradiště v poloze Sv. Jan (knovíz. kultury 7.st.) - bar. zámek (18.st.) - got. kostel (14.st.), hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele na hradišti pověst o bílé paní
Karlov bar. lovecký zámek (1730)
Kestřany rýžovnické sejpy v lese Vlčice (latén. - středověk) - horní got. tvrz (13.st.) dolní (15.st.), bar. zámek (1650)
Klisinec viklan u rybníka 
Kostelec nad Vltavou mohyly v lese 1,5 km od obce (bronz.)
Kotýřiny na 1,5 km vzdáleném vrchu "Na vrších" dolmen, na vrchní desce s miskou
Kožlí mohyly na okraji lesa 700 m od vsi
Králova Lhota got. kostel (14.st.)
Kučeř hradiště v poloze Obrovy hroby, záp. úpatí Chlumu (keltské kultovní místo ?- nedatováno) - kamenný smírčí kříž pod východním valem
Květuš záhadný kruhovitý ostrůvek, obklopený vodním příkopem (tzv. ringval)
Líšnice mohylové pohřebiště v poloze Klín (bronz.)
Milevsko Na zámcích - kdysi hrad ? - hřbitovní kostel sv. Jiljí (1200) - premonstr. klášter (1184) - podzemní chodby světýlka u Hajdy
Mirotice na hřbitově pohřben zaživa mnich * pověst o bezhlavém koni bez jezdce - prý se jednalo o uhynulé zvíře. Jeho pán nad ním truchlil a tak se věrný oř vracel i po smrti, po nocích se vydával na svá oblíbená místa.
Mirovice got. kostel sv. Klimenta, ren. zvonice - záhady v kostelní kryptě
Myšenec zbytky got. hradu, opevnění v obci - románský kostel (12.st.)
Nadějkov přízrak pána v ohnivém kočáře
Nemějice hora Burkovák - obětiště (halšat.), mohyly v poloze V kopcích (500 př.n.l.) - postaven nový umělý kamenný kruh (2010)
Nepomuk Kruhy v obilí
Nevězice hradiště latén., stradonic. oppidum (1.st.př.n.l.) na místě sídliště knovízské kultury (1.000 př.n.l.) přízrak Bílé paní u rybníka Močidla
Oldřichov mohyly v poloze Na Markovci (bronz. doba)
Orlík nad Vltavou hradiště v poloze Kostelík (halštat.) - pův. got. hrad Orlík (13.st.)  záhady a pověsti
Ostrovec Na povrchu žulového balvanu jsou 3 prohlubeniny, na místě nálezy z doby laténské. 
Paseky mohylové pohřebiště v lese Nad Beránkem (bronz.)
Písecká Smoleč hradiště na les. ostrohu u Vltavy (bronz.)
Písek na vrchu Hradiště hradiště kultury knovízské, u obětního kamene (halštat.) - u děkanského kostela objeveno mohylové pohřebiště z doby bronzové - palác bývalého hradu (13.st.) (Čí to byla pyramida?) - kostel Narození P. Marie (13.st.) - rom. kostel, hřbit. kostel (1636) * na vrchu Jarník kamenné památníky ze 70. let - omylem vykládané za megality (Písecké Avebury?) Čertova strouha, obětní kámen na Velkém Mehelníku (633 m) - poklady na vrchu Jarník
Petříkovice balvan u Modlíkova s podobou ďábla, vedle kámen Čert s dírami
Protivín mohyly na Holém vrchu (bronz.) - původně got. hrad (14.st.) přestavěn na ren. zámek přízrak správce v podobě psa
Sepekov mohylové pohřebiště v lese Chlum, Ve vrších nad rybníkem Tovaryš (bronz.) - bar. poutní kostel P. Marie s deskovým obrazem P. Marie Sepekovské (1730) s ambity záhady a pověsti
Putim u rybníka Řežabince sídliště (mezolit -10.000 př.n.l.) - got. kostel (14.st.)
Těšínov mohyly, rýžovnické sejpy v Těšínovském polesí v poloze V jamách - čtyřúhelníkové valy v lese Šindelna ( kelt.svatyně?)
Topělec popelnicové pohřebiště knovízské kultury (zničeno orbou)
Vráž   U Červeného kříže - pověst o zabité komtese
Vrcovice hradiště v poloze V dolejší Lipici (bronz.)
Údraž mohylové pohřebiště, západně od obce (1,5 m výšky, 10-12 m průměr) ze stř. doby bronzové
Zběšice mohyl. pohřebiště v poloze Na skalce, v lese Březovec (bronz.)
Zlivice hradiště na návrší Kostelík (pravěk - slovanské ?)
Zvíkovské podhradí původně halštatské hradiště (1.tis.př.n.l.) na místě hradu - pak hrad Zvíkov s věží Markomankou - Hlízovou (1234) - na věži neznámé značky- hradní kaple (1270) * kostel Sv. Anny z 13. stol.  záhady, fakta i domněnky :  templáři - kdysi sídlo ? strašení zvíkovského raráška, poklad důležitý pro vlast

(c) Klub psychotroniky a UFO - Písek (2016)