Pověsti a příběhy z Kosovy Hory 

 Severně od Kosovy Hory se táhne lesnatý vrch Kolihovy. Na jižní straně vršku leží veliký balvan, jehož povrch je rozmanitě vyhlouben. V okolí se vypravuje, že na tento kámen jednou slétl čert, zemdlen dlouhým letem v povětří. Svou váhou vyhloubil na balvanu otisk části těla, ocasu a kopyt.

Jistá paní Hrubá v roce 1978 vypravovala, že už jako malé děvčátko viděla "bílou paní". Jednou ji maminka poslala z Dřevniště pro kvasnice do Kosovy Hory. Protože už bylo k večeru, slíbila, že jí přijde naproti. Když se potom vracela domů, spatřila, jak proti ní po cestě jde nějaká žena v bílém. Pomyslila si, že to je maminka, a zavolala na ni. Hned nato však bílá osoba zmizela.

v domku rodiny Poláčkovy měl být ukryt během druhé světové války poklad této židovské rodiny, která jej tam ukryla před nástupem do Terezína. Ze zdejšího zámku mají vést podzemní chodby na vrch Kolihovy, jiná směrem na Červený Hrádek a ta nejpravděpodobnější měla vést z kostela na zámek. Vypráví se, že v oněch chodbách měl ukrýt svůj poklad Diviš Černín, který upadl po Bílé Hoře do nemilosti.

Jistá znamení o pokladu také byla k nalezení ve zdejší zámecké zahradě. Na zámku byly ovšem největší potíže s duchem rytíře Karvínského, který byl známým ukrutníkem a nejtvrdším panstvem široko daleko. Po jeho smrti se ze zámku odstěhovala rychle vdova.

Lidé z nové vrchnosti se pokusili událostem přijít na kloub. Kolem jedenácté zde docházelo k
stěhování nábytku, zejména v jednom pokoji a chodbě. Na úmrtním loži se zjevoval nebožtík coby kostlivec, docházelo k fantomatickému zboření zdi. To místo bylo dlouho problémové a změna údajně nastala až po přestavbě. Nicméně další pověst popisuje podobné příhody v pokoji pro služku - byly tam klasické projevy řádění poltergeista Karvínského - rozestlaná nepoužívaná postel, pozpřevracený nábytek. Zjevení bylo vídáno na koni na cimbuří, nad panskými stájemi  a taky na vršku Kolihovy.  

Podle: zpráva M. Zacha Kučera ( http://www.jesen.cz), 2009