O S T R A V A

Klub psychotroniky
 a UFO
     
 

Klub psychotroniky a UFO Borská 22, Plzeň 2009

      

Bílá paní na Slezkoostravském zámku

         Zdejší bílou paní mohl vidět jen ten, kdo přistoupil v den, kdy se měla zjevit, ve zdejším kostele ke zpovědi. Popisuje se jako bíle oděná, prostovlasá, s pozlaceným klíčem v pravé a svícnem v levé ruce.

          Toto rodové nekrangelium chodilo po síních a chodbách jen tehdy, když některý člen rodiny majitele zámku měl zemřít.

V roce 1573 ve středu po velikonocích viděla "bílou paní" jedna stará komorná pana Sedlnického. Byla toho dne u zpovědi a večer posluhovala při večeři. Hostem pana Sedlnického byl pan Otík z Kounic na Deštném, Moravici, Litulovicích a Životicích. Seděli dlouho do noci a bavili se též o poměrech v těšínském knížectví a zvláště knížeti Václavu Adamovi, který prosazoval nové zemské zřízení, s jehož obsahem většina šlechty a zemanů nesouhlasila. Radili se o svolání zemského sjezdu stavu knížectví Těšínského na Slezskoostravský zámek. O půlnoci musela stará komorná přinést jakousi věc z rytířského sálu. Rozžehla svíci a šla. Strašně se však ulekla a zhrozila, když po vkročení do sálu spatřila právě odtud vycházející "bílou paní". Chtěla vykřiknout, ale nemohla. Jen stěží přišla nazpět celá bledá a ustrašená, chvějící se po celém těle. Teprve za dlouhou chvíli mohla mluvit. Když komorná panstvu sdělila, co právě viděla v rytířském sále, zblednul pan Sedlnický z Chotic a pravil ke své ustrašené manželce: "Ale vždyť není žádný nemocen, má drahá, není se tedy čeho obávat". Pozdě po půlnoci odešli všichni spát. Druhého dne hned zrána rozkázal pan Otík Stoš osedlat svého koně a po rozloučení se svým milým a věrným přítelem Sedlnickým odjel až k řece Ostravici. U boru pobídl svého koně. Ten se vzepjal, klopýtl a pan Otík Stoš spadl do vody a utonul. Od té doby byla viděna "bílá paní" v zámku jen několikrát a vždy druhého dne skutečně z rodiny majitele zámku někdo zemřel.

 

Podle: zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009

 

(c) Klub psychotroniky a UFO Ostrava, 2009

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...