Logo Klubu psychotroniky a UFO

 
Litoměřice

 Náš okres

... v průběhu času 

... a tajemná místa   

... a přírodní anomálie 

... a zajímavosti 

 Podivné jevy a anomálie

...v pověstech  

... v dávné minulosti  

... nedávno 

... dnes 

 Kontakty ...

... s námi  

... s badateli v okrese 

... s přáteli  

... s vedením 

 Akce ...

... informační bulletin

Doksany 

 

Podle legendy v době hladomoru v roce 1255 byly vyslyšeny prosby jeptišek a po řece Ohři připlaval koš s jídlem.

Z dob husitských válek se dochovala legenda o muži jménem Daniel Unči, kterého Žižka poslal vyplenit klášter. Když Unči spatřil sochu P. Marie, byl zasažen jakousi podivnou mocí a vrátil se bez kořisti zpět. Žižka ho za to nechal pověsit na dub, kterému se dodnes říká umučený (vzhledem k jeho dnešnímu stavu je to příznačné).

Další legenda o třech jeptiškách, které se ukrývaly v okolních lesích a jako první se vrátily do zničeného kláštera. Jejich podoby byly přijaty do klášterního erbu, který je dosud nad klášterním portálem. Poslední z legend o tom, že celé podzemí je prošpikováno několikakilometrovými chodbami už máme jasno. Do podzemí se vydali speologové v roce 2002 a zjistili, že sklepení jsou tvořena vysokými místnostmi až do výše osmi metrů, s krásně klenutými stropy a jsou vyzděné z lomového kamene. V jedné místnosti i s vyhloubenou studnou, dnes funkční vodárnou. Vstupní štola je vysoká 1,8 metrů a široká 1,5 metru a rozvětvuje se na menší úzké štoličky, kterými už se nedalo pokračovat dál pro jejich špatný technický stav, navíc jsou částečně zborcené a zavalené. Jejich směr vedl pod objekty pivovaru, kláštera a fary k řece, a tak se došlo k závěru, že se jedná o původní kanalizaci.

 

Podle: zpráva M. Zacha Kučera ( http://www.jesen.cz), 2009

Další informace 


 

 


(c) Klub psychotroniky a UFO (Litoměřice), 2009

Poslední aktualizace :16.8.2009

Klub psychotroniky a UFO (centrum)