Klub psychotroniky a UFO

 

ŠUMAVA


Janovice nad Úhlavou a místní záhady
Podzemní chodby Ve zdejším vodním mlýně, památkově chráněném nazývaném Starý dvůr (čp.39)se nachází torzo opěrného sloupu mostu a zazděný vstup
do podzemní chodby spojující bývalou tvrz s hradem Klenová (2 km).
   
   

Podle: zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009