Klub psychotroniky a UFO

 

ŠUMAVA


Černá paní v tvrzi v Čachrově


Tvrz pochází ze 14. století. První zmínka je z roku 1362, majitelé byli Kaničtí z Čachrova. V roce 1740 byl u tvrze postaven barokní zámek. Vyhořel roku 1933 a v roce 1973 byl zbourán.

Legenda vypráví, že se zde zjevuje přízrak matky, majitelky objektu (neví se ale, zda jde o tvrz či zámek), které zemřel syn. Smutek nad ztrátou syna si přenesla i do své podoby - jde o černou paní.