Úkazy Záhady Anomálie Ghost Psychotronika

Památky středověku

Český Brod  

Podzemí

V roce 1970 v budově čp. 1 městská knihovna a Městské kulturní a společenské středisko tzv. "osvěta"na Náměstí Budovatelů) – dnes Náměstí Arnošta z Pardubic byl v hlavní stěně budovy směrem k průběžné komunikaci objeven zazděný dveřní kamenný pískovcový portál. Šlo o chodby, přístupné z původního radničního sklepa, ale téměř zasypané. Po břiše se dalo proniknout několik metrů k místu, kde bylo možné rozpoznat rozbočení do dvou směrů. Byla vyklízena zemina v chodbách a postupovalo se chodbou směrem pod silnici a na konci byl nalezen zazděný vchod do sklepů budovy čp. 12 a další boční chodby, které ústily jednak ve sklepě dalšího domu a jednak se v pravém úhlu vracely směrem ke kostelu sv. Gotharda.

Zatím se však tato hypotéza nepotvrdila. Do dalších sklepů se nešlo, neboť jsou v soukromém vlastnictví.Pokračování je samozřejmě možné a jak se zdá, "další na řadě" by mohl být dům čp. 56 na Náměstí Arnošta z Pardubic, bývalá Královská hospoda. V tomto objektu jsou podle předběžného průzkumu neméně zajímavé sklepní a podzemní prostory, nepochybně také gotického původu. Část podzemí je přístupná pro veřejnost.

 

Podle : Zpráva M.Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009

 

Napište nám
   Zaujala Vás nějaká otázka? Chtěli byste se zapojit do hledání a pátrání? Seznamte se s naší organizací KPUFO, oznamte nám případy anomálních jevů nebo svědectví o záhadách a tajemných úkazech. Bude to pro nás velká pomoc. Děkujeme
Viděli jste anomální úkaz? Napište nám o něm!

Historické otázky

Památky starověku

Památky středověku

Památky novověku

Legendy

Muzea

Literatura

   (c) Klub psychotroniky a UFO Kolín, 2009