Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

KPUFO Domažlice

Lacembok

Zdejší hrádek Lacembok se údajně stal předlohou pro Jiráskovu Lucernu, zde měl promlouvat vodník Ivan. Na hrádku je studna, dnes zasypaná v jejímž nitru lze nalézt vchod do podzemí (viditelné zbytky klenutí). Studna je dnes mylně popisována jako základy věže. V místě se traduje, že podzemní chodba měla spojovat hrad Lacembok s čtyři kilometry vzdálenou tvrzí v Hlohové, podle jiných se zámkem ve Staňkově. Jak je možné si všimnout trasa chodby je naznačena i v terénu cestou s kříži od hlohovského kostela směrem k Lacemboku. (obr.)

Jižní předhradí využila československá armáda k vybudování dvou vojenských krytů neznámého určení a jednoho řopíku.Po obsazení území nacisty došlo ke zničení těchto staveb. 

Podle: zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2010

Máte-li jakékoli poznatky a informace o těchto nebo jiných nálezech, napište na naši adresu.

Kontakty :

MVDr. Pavel Kroupa