Ringvaly na Chebsku

Záhadná zemní díla, tzv. "ringvaly" se nachází na Chebsku, Sokolovsku (Těšov, Prameny), v Německu (Bad Elster, Landwust, aj.) Lze předpokládat, že v této podobě existoval už ve 13. stol. a užívaný byl ještě ve 14. stol. Kde však je počátek tohoto zemního díla, nevíme. 

Ringvaly jsou stavby s kruhově upraveným středovým ostrůvkem, obvodovým kruhovým valem a příkopem vyplněným vodou. Název je přejat z německé literatury a celý zní "ringwallinsel" - kruhový ostrov s valem. Liší se od jiných, archeologicky jednoznačně determinovaných kruhových staveb. Především svou velikostí. Středový ostrůvek nebývá v průměru větší, než 10 až 20 metrů. Průměr celého kruhového objektu včetně valů na vnějším obvodu vodního příkopu nepřesahuje zpravidla 40 metrů. Příkop kolem středového ostrůvku je obvykle dosti hluboký - kolem 3 metrů a má svůj přívod vody z potůčku a nebo i uměle vytvořeného vodního náhonu. A také výtok, který byl zřejmě původně vybaven hradítky k regulaci výše hladiny. V některých případech bylo toto vodní minidílo využito v pozdější době k dobudování do podoby rybníčku. Ale i tak zůstal středový ostrůvek zachován. A tak často tvoří malebnou krajinnou scenérie osázen lesem nebo obrostlý divokou vegetací ale třeba i s později postavenou malebnou kapličkou.

Ringval u Hluboké (asi 5 km severně od Kynšperka n. Ohří)
Ringval v obci Božetín (asi 3 km jižně od Lub)
Ringval v areálu zbořeniště zámku v Horních Lubech
Ringval u obce Valy 
Ringval v obci Újezd (u Aše) - foto z roku 1934.
Ringval v obci Poustka (4 km severozápadně od Františkových Lázní). Část vodního  příkopu byla rozšířena tak, že z ní vznikl rybník.  
Ringval 4 km severovýchodně od obce Bad Elster (SRN)
Ringval 5 km jižně od obce Landwust (SRN)
Ringval přímo v obci Landwust (SRN)
Názory na původ a účel těchto podivných kruhových staveb jsou různé :
  • Pradávné svatyně a obětiště pohanským bohům. (Daniel Novák).
  • Útočiště slovanských zemědělců v případech napadení osady nepřítelem, pravděpodobně využíváno severozápadními Slovany. (Prof. Herrmann).
  • První opěrné body, zbudované v období germánské kolonizace rytíři, kteří si ještě nestihli vybudovat pořádné hrady. (Karel Alberti, Anton Gnirls).
  • Středověké opěrné body a obytné věže nižší šlechty. (Jaroslav Fiala).
  • Středověká tvrziště, budovaná podél obchodních cest na jejich ochranu. (Bohumil Broukal, Zdeněk Buchtele)
  • Dávné umístění včelínů (Zd. Buchtele, Pavel Kroupa)

Souhrn názorů a hypotéz : Kroupa, P.: Staroslovanské svatyně včelích božstev. Regenerace č. 4/2010 (*.PDF)

 

Foto (c) KPUFO Cheb, III/2007, foto z Újezdu poskytnuto Společností pro výzkum kamenných křížů v Aši.