České Budějovice

Klub psychotroniky a UFO

Otázky minulosti

Zajímavá místa

Podivné události

UFO

Aktuality

Kontakt

Centrum

Pobočky

 

Podzemí v Týně nad Vltavou

 Jádrem Týna byl kdysi opevněný dvorec biskupského dvora, později přeměněný na hrad, zámeček a pivovar. Hrad měl poměrně rozsáhlé podzemí s velkými sklepy a chodbami, jejichž strop tvořily dva oblouky – větší pro koně a menší pro člověka, který jej vedl.

Část podzemí byla odkryta při přestavbě Týna, část využita jako skladiště a sklepy.

Vltavotýnské podzemí je nově zpřístupněno vchodem z budovy zámku.

Středověké chodby podle archeologických nálezů vznikly patrně v 15. století. Ražené ve skalnatém podloží, které tvoří biotická pararula. Původ vzniku není zcela objasněn, uvažuje se o odvodnění náměstí se zásobárnou pitné vody, úkrytu před nebezpečím včetně únikové cesty nebo těžbě dosud neurčeného nerostu. Délka přes 160 m. Z hlavní trasy odbočuje několik slepých ramen. Jsou zde dvě studny s pitnou vodou, uměle vzniklé jezírko, zajímavé jsou stopy razících nástrojů na stěnách či nedokončený výstup chodby na povrch tzv. nadlom. Při čištění podzemí byly nalezeny střepy datovatelné do období 15. - 18. století a železná kule. Pověst říká, že celá trasa byla dlouhá okolo tří kilometrů a jedna z cest vedla na dnes již bývalý zámeček v Hněvkovicích, kde měl být také ukrytý poklad.Také v lokalitě bývalého hradu v Bedřichových sadech jsou v podzemí barokní sklepy, dlouhé pětapadesát metrů. V minulosti
sloužily jako skladovací prostory sousedního arcibiskupského pivovaru.

Pravděpodobně existovalo spojení mezi těmito dvěma podzemími: hrad -zámek.

V přejmenovaném kostele sv. Jakuba ( dříve Kryštofa) se popisuje přízračné noční procesí chodící na den Dušiček směrem k soše Panny Marie. Toto procesí mělo obcházet tuto sochu modlit se a zpívat. Kostel se sám osvětlil aby pak je pak přijal k odpočinku zase na rok. Vypráví se zde o místním ševci, který spolu se svou ženou zcizil několik lebek z kostnice a prováděl s nimi za pomocí čarodějné knihy orákula. Lidé se mu začali pro špatnou pověst vyhýbat až pak jednou byl nalezen roztrhaný na kusy.

Podle:

- zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009

- Česká speleologická společnost http://www.speleo.cz/

 

Klub psychotroniky a UFO  

(c) Klub psychotroniky a UFO * České Budějovice, 2016