Klub psychotroniky a UFO

celostátní organizace zabývající se anomálními a nevyřešenými jevy a událostmi

Hlavní město

Praha

Znak KPU

Egyptská výzdoba katolického kostela

Kostel sv. Gabriela (Praha - Smíchov, Holečkova ulice)

Kostel je  vyzdoben malbami beuronských mnichů. Architektonické pojetí, ale zejména umělecká výzdoba je unikátní památkou beuronského slohu benediktinských mnichů. Např. Panna Marie vypadající jako egyptská bohyně Isis, na těle jejího syna leží obětina. Pozornost je zaměřena na tvář a ruce. Bohyně plodnosti, její manžel Osiris (vládce podsvětí) a jejich syn Hor byli jakýmsi předobrazem Boží rodiny.

Podzemní chodby procházející kostelem

Ze Strahovského kláštera přes Petřín a Kinského zahradu vede přes kostel sv. Gabriela trasa podzemních chodeb a odtud dále pod bývalým klášterem a internátem sester Srdce Ježíšova, kde jsou stopy po velkých podzemních dutinách, které patrně souvisí s bývalým Kartouzským klášterem. Chodby dále míří ke Kartouzské ulici. Procházejí pod sportovní halou základní školy a končí v místě polikliniky Kartouzská, kde stály další budovy kláštera. Odtamtud pokračuje jedna chodba na Nám. 14. října vedle kostela sv. Václava, dále Zborovskou k Palackého mostu. Odtamtud měla vést na druhý břeh k Emauzskému systému chodeb.

Podle :  zpráva M. Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009
Tajemství minulosti
Pozorování UFO
Psychotronické jevy
Duchovní aktivity
Aktuality
Kontakty
Napište nám