Bezpečnostné pravidlá komunikácie s inteligenciami z iných rozmerov

(25 pravidiel normálnosti)


Nielen tzv. kontaktéri mimozemských civilizácií, ale každý - výslovne opakujem: každý - je v spojení s bytosťami z mimozemských a paralelných svetov. Nie to je dôležité, že človek je v spojení s niečím neviditeľným - lebo to je každý - ale to, s kým konkrétne, s bytosťami akej kvality sa spája - lebo to je u každého rôzne!

Každou myšlienkou a citom, každým rozhodnutím medzi protikladnými pocitmi a hlasmi v našom vnútri sa prikláňame k takým alebo onakým bytostiam a vytvárame k nim stále silnejšie spojnice. Každým slovom a činom spečaťujeme zmluvu s bytosťami, ktoré si nás raz v budúcnosti “odnesú”, s ktorými budeme chtiac-nechtiac musieť odísť do sveta, aký sme tu na Zemi hlásali svojím životom.
Závoj medzi svetmi sa zvoľna stenčuje a iné rozmery budú do nášho pozemského diania zasahovať stále hmatateľnejším spôsobom. Pre jednu časť ľudstva to bude sviatok a veľké šťastie, keď budú môcť nadobúdať stále väčšiu istotu o prítomnosti tých prekrásnych bytostí, ktoré doteraz iba tušili, ale neodvážili sa v ne uveriť. No pre tých, čo denne neúčtujú so svojím svedomím, čo chcú do poslednej chvíle unikať pred pravdivým poznaním svojho vnútorného sveta to bude nakoniec taká hrôza, ako keby odrazu rozsvietili - a oni sa uvidia v objatí niečoho odporného.

Keď sa po druhej svetovej vojne v USA objavili prvé fotografie “neidentifikovaných lietajúcich obejktov” (UFO), bolo to pre ľudí v tom čase čosi naozaj neuveriteľné, nevšedné. Naprostá väčšina obyvateľov tejto planéty sa prikláňala k názoru, že to, čo je na fotografiách, nie sú kozmické lode, ale klobúky pohodené do vzduchu a že to, čo videli svedkovia, bol len nejaký ojedinelý atmosferický úkaz.

Aby sme si uvedomili, aká globálna premena vedomia sa v tomto smere uskutočnila za posledné polstoročie, stačí uviesť tri fakty: V súčastnosti každý desiaty obyvateľ Spojených štátov tvrdí, že mal nejaký kontakt s UFO a 45 % Američanov verí, že UFO existujú. Len na území USA vychádza okolo 800 ufologických periodík, ktorých čitateľská obec musí ísť do státisícov, ak nie miliónov.

Veľký počet ľudí na celom svete je nielen presvedčených o existencii mimozemských civilizácií, ale sa vážne zaoberá aj myšlienkou, že “mimozemšťania” by teraz mali nejakým rozhodujúcim spôsobom zasiahnuť do dejín planéty Zeme: očakávajú, že v najbližších rokoch by sa mala uskutočniť evakuácia pozemšťanov na nejakú inú planétu; alebo sa pripravujú na prechod Zeme do štvrtej či piatej dimenzie. Hovoria o tom, že ich priatelia, ktorí sú nezvestní, sú už na iných planétach a dúfajú, že aj pre nich prídu mimozemšťania a že ich buď vezmú do iného sveta alebo im nejako inak pomôžu vyriešiť ich osobné problémy. Iní (vrátane vysokých štátnych predstaviteľov) sa zase obávajú, že mimozemštania by nás mohli napadnúť a niečo nám ukoristiť alebo si z nás urobiť pokusnú kolóniu, takže robia akési prípravy na obranu proti invázii.

Množstvo ľudí verí, že sa tu odohráva akýsi program genetického kríženia dvoch kozmických rás. Objavujú sa otcovia, ktorí majú vraj deti na iných planétach a matky, ktoré tvrdia, že splodili dieťa s mimozemšťanom. Ďalšie zástupy rodičov sa hlásia so žiadosťou, že by radi prijali na výchovu “hviezdne dieťa”.

Tá istá nálada vládne nie len medzi časťou obyvateľstva USA, ale celej Severnej aj Južnej Ameriky, Európy, Južnej Afriky, Austrálie a inde. Od nástupu glasnosti v r. 1985, kedy bol v ZSSR zrušený zákaz publikovať správy o UFO, prinášala aj naša tlač správy zo sibírskych miest, kde údajne mimozemšťania pristávali na ulici pred zrakmi čakajúcich na zastávke autobusu, uprostred detí na futbalovom ihrisku a pod.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Rastúci počet ľudí je v kontakte s akýmisi inteligenciami, ktoré sami seba predstavujú ako informačné centrály mimozemských civilizácií. Keby sa niekto podujal urobiť prieskum napríklad v Bratislave-Petržalke, aké veľké percento ľudí pokladá za možné, že nad strechami ich panelákov lietajú lietajúce taniere, bol by výsledkami asi šokovaný.

Ani najväčší skeptik dnes už nemôže zatvárať oči pred faktom, že vo vedomí ľudstva sa odohrala zmena globálnych rozmerov: ľudia si znova zvykajú na myšlienku, že popri nás existujú paralelné dimenzie a v nich inteligentné bytosti, ktoré zasahujú do nášho bytia.

Sú kontaktéri blázni?

Pre tzv. Racionalistov (1) je človek, ktorý vidí niečo, čo ostatní nevidia, alebo počuje hlasy, ktoré ostatní nepočujú, buď podvodníkom alebo “typickým bláznom”, aký patrí na psychiatrickú kliniku.

Medzi UFO-kontaktérmi sú pravda aj takí, čo si svoj “kontakt” vymysleli, pretože sa tiež chcú raz v živote stať stredobodom pozornosti. Títo však netvoria väčšinu a nebudeme si ich ďalej všímať. Väčšina UFO-kontaktérov nie sú “blázni” v tom zmysle, že by videli a počuli niečo, čo neexistuje. To, čo vidia a počujú, sú skutočné objekty a bytosti, ktoré tu s nami koexistujú v jemnejších rozmeroch nášho bytia. Problém je v tom, že títo ľudia nie sú na takúto konfrontáciu s “rozšírenou realitou” pripravení. Ani inteligenčne, ani vôľovo, ani morálne. Nie sú na ňu pripravení tak, aby ju mohli zvládnuť so zachovaním psychickej rovnováhy. Ocitajú sa jednou nohou vo svete, o ktorom nemajú žiadne vedomosti, v ktorom sa nevedia orientovať. Tu s nimi komunikujú inteligencie rôznorodého charakteru a záujmov, ktoré ich konfrontujú so záplavou nových informácií a návrhov. Myslenie, rozhodovanie a konanie kontaktéra sa takto dostáva a stále viac vťahuje do informačného toku z inej dimenzie, ktorý zostáva pred zrakmi ostatných ľudí skrytý. Okolie to potom vníma tak, že kontaktér je stále viac “mimo”, že jeho konanie sa zakladá na nejakých nevysvetliteľných, iracionálnych pohnútkach.

Keďže kontaktéri významu a podstate svojich zážitkov spravidla rozumejú len minimálne alebo vôbec nie, kombinujú ich vedome aj podvedome so svojimi vlastnými domnienkami na základe svojich obmedzených poznatkov a predstáv, čoho výsledkom je jedno nerozmotateľné klbko chybných postojov, poloprávd a nejasností.

Prirodzený vývoj má byť taký, že človek musí najprv zvládnuť tento svet, a až potom mu smú byť odovzdané kľúče od brány k inej, širšej realite. Ale veľká časť kontaktérov sa dostala alebo chce dostať do inej reality práve preto, že tento svet nezvládli! Pretože sa do toho sveta neprepracovali z vlastných síl, ale boli len “nečakane kontaktovaní” a odvtedy je “cez nich pôsobené”, nemajú vyvinuté duševné orgány, ktoré sú potrebné na to, aby zvládli zvýšené nároky, aké táto širšia realita na nich kladie a aby sa tam dokázali pohybovať cieľavedome a s istotou. Nemajú ani potrebný rozhľad, ktorý by im dovolil zaradiť prežité do širšieho rámca poznatkov; ani takú disciplínu myslenia, aká je tam potrebná na odlíšenie subjektívna od objektívna; ani čistotu cítenia a jasné morálne vedomie, ktoré by ich ochránilo pred vplyvom deformovaných inteligencií. Každá nedokonalosť povahy, ktorú si so sebou berú do nového sveta, sa tam zmnohonásobí a stáva sa nebezpečnejšou.

Nezodpovedný postoj vedy

Akademická veda sa dopúšťa veľkého hriechu v tom, že sa tak zaujate snaží vylúčiť všetky jemnohmotné skutočnosti z poľa svojho skúmania. Namiesto toho, aby do tejto oblasti práve vnášala svoju prekrásnu systematickosť, exaktnú metodiku a dobrý zvyk jasne definovať terminológiu, tvári sa, že jemnejšie rozmery bytia neexistujú. Prenecháva tak tú časť obyvateľstva, ktorá je už dnes nútená sa so silami z iných rozmerov nejako vysporiadať a harmonicky ich integrovať do svojich životov, napospas sebe samým alebo ľuďom, ktorí majú veľkú sebaistotu ale malé vedomosti. Vedecká obec sa tak stáva priamo spoluzodpovedná za obrovský zmätok, ktorý v tejto oblasti vládne, a aj za mnohé ľudské tragédie, ktoré sa tam odohrávajú. Je za ne spoluzodpovedná napriek tomu (pretože práve preto!), že sa od “ezoteriky” chce tak kŕčovito dištancovať a ukazovať, že s ňou nemá nič spoločné!!

Pred tridsiatimi rokmi bol na Liptove jeden horár, ktorý sa zastrelil, pretože videl lesné bytosti. Povedzte, kto je za túto samovraždu viac zodpovedný? Ten horár, ktorý videl skutočnosť, alebo tí psychiatri, ktorí ho s bohorovnou sebaistotou vzdelancov presvedčovali, že je blázon, že má psychickú poruchu? Alebo ľudia v jeho okolí, ktorí súc posilnení vo svojej nevedomosti autoritou bielych plášťov sa mu posmievali, že je “typický blázon”, pretože vidí v lese škriatkov - takže ten psychický tlak nakoniec nezvládol? Keby mu bol niekto vysvetlil, že okrem normálneho videnia existuje ešte aj éterické videnie a že lesné bytosti existujú, mohol by žiť ďalej. Povedzte, koho je to úloha, aby ako prvý vedel o existencii málo frekventovaných psychických schopností a vedel ich správne vysvetliť? Nie je to náhodou úloha kňazov a vedcov?

Nielen terajší UFO-kontaktéri, ale aj mnohí z tých, ktorých sme dvesto rokov zatvárali do psychiatrických liečební, pretože tvrdili, že počujú hlasy alebo sa rozprávajú s Napoleonom, skutočne videli a počuli. Ale my - namiesto toho, aby sme im pomohli zorientovať sa, a vysvetlili, čo sa im vlastne stalo - sme im dávali elektrické šoky, studené sprchy a upokojujúce tabletky, aby na svoje zážitky “zabudli” a aby nakoniec tvrdili, že už nič nevidia a nepočujú, aj keď vidia a počujú, a až potom sme ich prepúšťali domov ako zdravých!

Ako môže kedy psychiatria dúfať, že porozumie silám, ktoré tieto veci spôsobujú, keď začína vždy tým, že popiera ich existenciu? Čo má robiť človek, ktorý ide za odborníkom, lebo potrebuje komunikovať o zážitku, ktorému nerozumie - a tento s ním komunikuje tak, že mu tvrdí, že nič nezažil, alebo s ním blahosklonne súhlasí, pretože ho už považuje za beznádejný prípad? Buď musí dokázať mať väčšiu dôveru v seba ako v autority, alebo musí uveriť, že je blázon!

Závoj sa dvíha

Závoj medzi hrubohmotným a jemnohmotným svetom sa už posledných 120 rokov zvoľna stenčuje a bude sa stenčovať naďalej. Všemožných javov, pri ktorých sa iné dimenzie prelínajú do našej reality, bude neustále len pribúdať. Podľa zákona kolobehu svetov bude ľudstvo počas budúcich dvoch-troch tisícročí postupne naplno kofrontované s najbližším nad nami ležiacim rozmerom - či chce alebo nie - a bude sa s ním musieť naučiť počítať ako s reálnou silou a integrovať ho do svojho “rozšíreného obrazu o realite”.

Zatiaľ je však oblasť komunikácie s inými rozmermi v pozícii akéhosi “spoločenského vytesneného komplexu”: môže pôsobiť v “spoločenskom podvedomí”, ale nie v “spoločenskom vedomí” - lebo tam je tabu. Vedomie spoločnosti, čiže oficiálne inštitúcie, stále neberie existenciu iných svetov vážne - takže všetka činnosť s tým súvisiaca sa môže odohrávať iba v podvedomí spoločnosti, čiže neoficiálne. Takýto stav je paradoxný a nebezpečný! Pretože pokiaľ popierame existenciu iných rozmerov, nemôžeme uskutočniť žiadne účinné kroky na ochranu pred nepriaznivými vplyvmi, ktoré odtiaľ pôsobia, ako ani na využitie priaznivých možností, ktoré sú tam k dispozícii.

Tento paradoxný rozkol v spoločenskom vedomí si veľmi rýchlo uvedomíme na príkladoch: V súčasnosti polícia na celom svete (aj na Slovensku) využíva informácie z astrálnej sféry na riešenie kriminálnych prípadov. Ľudia nevedia skoro nič o tom, že množstvo prípadov, ktoré by inak polícia musela odložiť ad acta, od úkladných vrážd až po krádeže automobilov, sa podarilo rozriešiť vďaka médiám a jasnovidcom. (2) A predsa: keby ste sa na ministerstve vnútra pokúsili vyčleniť nejaké prostriedky na výskum alebo na osvetu, alebo aspoň nejakú malú odmenu pre médiá, ktoré za túto prácu neraz zaplatia svojím zdravím, odpoveď by pravdepodobne znela, že so šarlatánmi nechcú mať nič spoločné.

Na východe to bol donedávna marxizmus-leninizmus a na západe kresťanský katolicizmus a protestantizmus, ktoré oficiálne popierali alebo zakazovali zaoberať sa akýmkoľvek magičnom a mystičnom. Napriek tomu obe strany tajne investovali do využitia psychotronických fenoménov vo vojenskej taktike, ktorá napríklad v prípade kórejskej vojny aj skutočne zohrala rozhodujúcu úlohu.
CIA organizovala v 50-tych rokoch v televízii panely a diskusie, ktorých cieľom bolo zdiskreditovať otázku existencie UFO pred verejnosťou - a zároveň potichu iniciovala projekty na ufologický výskum, vysielala vojenské stíhačky s príkazmi niektorý z lietajúcich objektov zostreliť a robila opatrenia proti invázii z vesmíru.

V SRN má v súčasnosti živnosť dvadsaťkrát toľko jasnovidcov a astrológov, ako je tam platených kňazov a farárov. Tisíce senzibilov po celom svete fungujú ako nejaké orákulá napojené na mimozemské informačné centrály, okolo ktorých sa zhromažďujú ďalšie tisíce ľudí, ktorí sa k nim chodia pýtať o radu, čo majú robiť. A medzi tými, čo sa chodia radiť, nie sú len hociakí ľudia - ale všetky vrstvy spoločnosti, až po diplomatov a vysokopostavených štátnych predstaviteľov a zámožných podnikateľov, ktorých rozhodnutia majú globálny spoločenský dopad. Pre takéto orákulum nie je žiaden problém presvedčiť klienta o svojej moci: stačí ak mu pri prvej návšteve odhalí o ňom alebo o jeho najbližších tie najintímnejšie informácie, ktoré nemohol vedieť nikto, len on sám; alebo mu úspešne predpovie, čo sa stane zajtra - a klient je presvedčený.

Inteligencie z iných rozmerov už dávno pôsobia medzi nami ako reálne sily, ktoré ovplyvňujú vedomie milionov ľudí - zatiaľčo vedci sa stále ešte dohadujú o ich existencii alebo neexistencii! Prostredníctvom všelijakých lóží, kultúrnych nadácií, informačných centrál, rôznych inšpirovaných osobností, vedcov, spisovateľov a umelcov, siekt a náboženstiev, si budujú hradby a bašty uprostred nášho spoločenského a politického života - jedna proti druhej - a bojujú o každú piaď územia v ľudských dušiach - zatiaľčo politickí predstavitelia stále tvrdia, že majú na práci niečo dôležitejšie, ako starať sa o “iné dimenzie”!

Tieto inteligencie, z ktorých každá stojí na inom stupni a hrá na kozmickej šachovnici inú rolu, inšpirujú a usmerňujú celé myšlienkové svetonázorové prúdy a náboženské hnutia, diktujú knihy, ktoré vychádzajú v miliónových nákladoch. Asistovali takým vojvodocom ako Mohamedovi alebo Jane z Arku, ale aj takým, ako Hitlerovi, ktorí zmenili politickú mapu sveta - a my stále trváme na tom, že to nie je dôležité?!

Dômyselným spôsobom presvedčili raz špiritistov, raz adventistov, raz jehovistov, aby robili to a ono, že bude napríklad koniec sveta a že ich vezmú do neba, takže už ani nesiali, ale len predávali domy a polia a vyčkávali Krista na oblaku. A hľa - o sto rokov neskôr znova presvedčili UFO-kontaktérov a rozličné skupiny, že Zem zanedlho prejde do inej dimenzie alebo že sa chystá evakuácia na iné planéty, takže zase čakajú na “Ortona”, ktorý má priletieť ako vrchný veliteľ evakuačného plánu!

To, čo sa pred sto rokmi volalo medialita, sa dnes premenovalo na channeling a znova sa robí to isté - aj s tými istými chybami, ako pred sto rokmi. Ako to, že ľudstvo stojí zoči-voči silám z iných dimenzií zase úplne nevedomé, neinformované, nepripravené, presne tak, ako pred päťdesiatimi alebo sto rokmi? Ako je možné, že sme sa nepoučili z histórie, ktorá by mala byť učiteľkou života? Samozrejme, že sa nemôžeme poučiť z dejín - pretože my dodnes tvrdíme, že sa v dejinách nič také neodohralo!! Ani v jednej učebnici dejepisu, ani v jednej učebnici psychológie nie je žiadna zmienka o tom, že zhruba na prelome storočí napríklad existovalo jedno hnutie, celosvetovo rozšírené, ktoré sa kontaktovalo s nejakými neviditeľnými inteligenciami; že tieto inteligencie boli rozličného druhu, z ktorých niektoré boli ľuďom užitočné a iné im zase dopomohli do nešťastia. V učebniciach a ďalších knihách je naopak napísané, že existovali akýsi špiritisti, ktorí sa však s nikým nekontaktovali, pretože ten niekto vraj neexistoval! Kým sa budeme klamať o našich dejinách, budeme odsúdení opakovať tie isté chyby donekonečna!!!

Nielen tzv. kontaktéri mimozemských civilizácií, ale každý - výslovne opakujem: každý - je v spojení s bytosťami z mimozemských a paralelných svetov. Nie to je dôležité, že človek je v spojení s niečím neviditeľným - lebo to je každý - ale to, s kým konkrétne, s bytosťami akej kvality sa spája - lebo to je u každého rôzne!

Každou myšlienkou a citom, každým rozhodnutím medzi protikladnými pocitmi a hlasmi v našom vnútri sa prikláňame k takým alebo onakým bytostiam a vytvárame k nim stále silnejšie spojnice. Každým slovom a činom spečaťujeme zmluvu s bytosťami, ktoré si nás raz v budúcnosti “odnesú”, s ktorými budeme chtiac-nechtiac musieť odísť do sveta, aký sme tu na Zemi hlásali svojím životom.

Závoj medzi svetmi sa zvoľna stenčuje a iné rozmery budú do nášho pozemského diania zasahovať stále hmatateľnejším spôsobom. Pre jednu časť ľudstva to bude sviatok a veľké šťastie, keď budú môcť nadobúdať stále väčšiu istotu o prítomnosti tých prekrásnych bytostí, ktoré doteraz iba tušili, ale neodvážili sa v ne uveriť. No pre tých, čo denne neúčtujú so svojím svedomím, čo chcú do poslednej chvíle unikať pred pravdivým poznaním svojho vnútorného sveta to bude nakoniec taká hrôza, ako keby odrazu rozsvietili - a oni sa uvidia v objatí niečoho odporného.

Ak chce niekto chodiť do lesa, musí ho poznať, aby vedel, čo ho tam čaká. Ak chce ísť povedzme na huby, musí ísť buď so skúseným sprievodcom alebo musí mať dôkladnú teoretickú prípravu spojenú s viacročnou praxou, aby vedel rozoznať všetky druhy húb, aj tie, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu, ale jedna z nich je jedlá a druhá jedovatá.

Prales, džungľa je tým najlepším prirovnaním toho, čo človeka čaká v jemnejších hmotných rovinách: nájde tam všetko, od nádherných kvetov a prítulných zvierat až po dravé zvery a jedovaté byliny. A musí byť veľmi bdelý, bystrý a veľa poznať, ak chce odtiaľ vyviaznuť bez úhony.

V tej džungli vám nepomôže žiadne mechanické pravidlo, žiaden fígeľ ani amulet. Jedinou spoľahlivou ochranou je vlastná kvalita: ozajstná čistota srdca a pravdivé poznanie všetkých hierarchií bytostí, ich pôvodu, poslania a právomocí.

Pretože sa však väčšina ľudí práve práci na tomto sebazdokonalení akosi vyhýba, alebo si myslí, že ju nepotrebuje, chceme dať aspoň niekoľko základných pravidiel, ktoré by mal byť schopný aplikovať každý, a ak ich bude aplikovať cieľavedome, zachráni ho to aspoň pred najhrubšími omylmi.
Tieto pravidlá by sa dali nazvať aj “pravidlá normálnosti”, pretože sú založené na jedinom jednoduchom princípe, z ktorého si čitateľ bude môcť odvodzovať ďalšie a ďalšie pravidlá aj sám:

[5] Mieru, do akej sa udalosť v jednom rozmere odrazí na udalostiach v inom rozmere, môže oveľa lepšie posúdiť ten, kto sa nachádza v oboch rozmeroch súčasne, ako ten, kto sa nachádza len v jednom z nich.

Systematicky sa táto chyba robí napríklad pri predpovedaní katastrof. Katastrofa alebo nešťastie sa nemusí vždy odohrať v takých drastických obrazoch, v akých ju pozoruje jasnovidec v astrále niekoľko týždňov alebo rokov predtým - ak sa na Zemi k tomu pripájajú a spolupôsobia ešte protichodné pozitívne sily, ktoré zmiernia jej dopad. Len ak nejaká osoba alebo krajina už takéto ochranné sily, ktoré sem pritekajú zase z iných rozmerov, nemá, pretože na ne z nejakého dôvodu už stratila nárok, je vydaná napospas blížiacemu sa zlu v plnej miere.

Často opakovaným myšlienkovým postupom je, že civilizácia, ktorá disponuje nejakou technológiou, aká je na Zemi neznáma, sa označuje za “vyššiu civilizáciu”. “Vyššiu” v akom zmysle?

Byť technicky vysoko a byť duchovne vysoko sú dve rozličné veci. V skutočnosti sa vám môže stať, že natrafíte na mimozemšťanov, ktorí manipulujú s určitou technológiou, na Zemi nezvyčajnou - a pritom nie sú na žiadnej duchovnej úrovni, doslova žiadnej, pretože ide o bytosti-roboty, automatické inteligencie, ktoré vôbec nemajú ducha, ale len vysoký intelekt, ktorý by sa dal prirovnať k umelej inteligencii počítačov.

[6] Technologická vyspelosť civilizácie nie je kritériom jej duchovnej úrovne.

Časť ufológov je taká fascinovaná skúmaním pohonu lietajucich tanierov, analýzou kovových zliatin a pod. - že sa zabúdajú opýtať tie najhlavnejšie otázky: načo sú tu a čo to pre nás znamená?
Predstavte si, že by po dlhom čase pricestoval váš strýko z Ameriky, a pricestoval by na luxusnom cadillacu s metalýzou A vy by ste boli takí fascinovaní vozidlom, aké vidíte po prvý raz v živote, že by ste sa ho donekonečna vypytovali len na to, akú má spotrebu, objem valcov, koľko “vytiahne” atď. - až by ste nakoniec zabudli strýka pozvať ďalej a opýtať sa ho, prečo vlastne prišiel. A takto by to bolo pri každej návšteve. No čo by si ten váš strýko o vás pomyslel? A keby potom odcestoval, mohli by ste si povedať: “ten náš strýko musí byť ale výnimočne múdry a všestranne rozvinutý človek na vysokej úrovni, keď má také auto!” A pritom by to tak vôbec nemuselo byť!

[7] Dôležité je kto prišiel a čo chce - nie to, na akom stroji prišiel.

Väčšina ufológov si pravda myslí, že si kladú otázku “prečo sú tu a čo chcú”. Ale toto kladenie otázok je veľmi slabé a odpovede ešte slabšie: obmedzujú sa spravidla len na to, že ľudia vkladajú do odpovedí len svoje vlastné predstavy, strachy, potreby a želania. Nevedia si predstaviť, že by mimozemšťania mohli mať aj nejaké úplne iné motívy, ako len niektoré z tých, aké motivujú ich vlastný osobný život.

Prvé predstavy ľudí o mimozemšťanoch boli motivované strachom, že ide o inváziu: ľudia pripisovali mimozemským civilizáciám svoju vlastnú agresiu; báli sa, že nás zožerú alebo si z nás urobia pokusné zvieratá alebo otrokov (tak, ako my na Zemi zvykneme zotročovať slabšie rasy a národy). Trvalo štyridsať rokov, kým ľudia začali stále viac chápať, že keby nás lietajúce taniere boli chceli alebo smeli zničiť a ukradnúť nám planétu, boli by to mohli urobiť už dávno a netrvalo by to viac ako päť minút.

Namiesto toho sa v posledných dvoch desaťročiach rozšírila iná predstava: ľudia zase veria, že mimozemšťania nám prišli “pomôcť”. Ale spôsob, akým si túto “pomoc” predstavujú, je založený výhradne na ľudských potrebách a želaniach. Snívajú o tom, že mimozemšťania si nás čoskoro odvezú na nejakú inú planétu, alebo nás obdarujú nejakou zázračnou technológiou, ktorá bude ekologicky čistá a vyrieši všetky naše globálne problémy. Potrvá ešte pár rokov, kým sa zase podarí ľuďom vysvetliť, prečo je tento ružový scenár budúcnosti ilúziou.

Vysvetliť ľuďom niektoré jednoduché pravdy je nesmierne ťažké, pretože ľudia si radšej vyberajú niekoho, kto hovorí niečo, čo síce nie je pravda, ale im to viac vyhovuje. Z takého človeka potom urobia autoritu a tú autoritu potom nasledujú a majú pocit bezpečia, pretože ju nasleduje veľké množstvo ľudí.

[8] Porovnávajte prijaté informácie s konkrétnymi skutočnosťami okolo seba.

Ak vám váš “kontakt” podáva stále len také informácie, ktoré si nemôžete nijako overiť, napr. o živote na iných planétach a pod., požiadajte ho výslovne o to, aby vám poskytol aj také informácie, ktoré si môžete overiť zároveň aj inými cestami. Tieto informácie si zapisujte a systematicky ich vyhodnocujte.
Ľudia sa zvyknú donekonečna vypytovať na veci, ktoré nevidia: na to, akú majú auru, aký je život v iných galaxiách, čo boli v minulom živote - ale sotvakoho napadne položiť otázky ako: Kedy som sa narodil? Aký je dnes deň? Kde som bol včera? Prečo som tam bol? Skúste to - a dozviete sa veľmi veľa: dozviete sa, aký spoľahlivý je váš kontakt. 

Napríklad v júli tohto roku pricestovala do Bratislavy jedna americká kontaktérka, ktorej neviditeľní učitelia tvrdia, že zemská os sa nakláňa a že onedlho nebude prechádzať Arktídou a Antarktídou, ale Atlantickým a Pacifickým oceánom. Keby to bola pravda, že Zem sa točí ležato, slnko by ráno už nevychádzalo na východe ale na severe a večer by nezapadlo na západe ale na juhu. A v noci by sa celá hviezdna obloha netočila okolo Severky, ale okolo niektorej inej hviezdy, povedzme v Orióne alebo inde, podľa toho, kam by smerovala zemská os. Lenže slnko stále vychádza na východe a zapadá na západe presne tak, ako doteraz, a obloha sa stále točí okolo bodu, ktorý je vzdialený 0° 58' od Polárky a za posledné storočia sa neodchýlil ani o jedinú oblúkovú minútu od svojej predpísanej dráhy.

Ak nebudete bdelí a nebudete sa namáhať porovnávať prijaté informácie so skutočnosťou, vaší “ufóni” a “neviditeľní majstri” vám odškriepia doslova aj nos medzi očami a slnko na oblohe.
Keď potom takej osobe, ktorá také čosi tvrdí, poviete, že hovorí očividnú nepravdu - vôbec ju tým nevyrušíte z jej sebaistoty; lebo ona vôbec nepochopí, že ste ju usvedčili z hmatateľného omylu. Bude ďalej s nenarušeným sebavedomím cestovať po svete ako “svetový učiteľ” a pripravovať ľudí na “prechod do piatej dimenzie”.

Ak nenecháte takúto osobu, aby si len “húdla svoje”, ale donútite ju, aby aj obhájila a vysvetlila svoje tvrdenia, odhalíte ešte prekvapujúcejšiu vec: zistíte napríklad, že predtým síce hovorila, že “zemská os sa naklonila”, ale teraz vám nevie povedať, či ide o magnetickú alebo rotačnú os, a či mení svoj sklon vzhľadom ku kontinentom na zemskom povrchu alebo vzhľadom k hviezdam na oblohe. To znamená, že táto osoba čosi “učí”, ale nevie presne čo! Frázu “zemská os sa naklonila” jednoducho zopakovala po svojich “neviditeľných majstroch” bez toho, že by sa kedy zamýšľala nad jej významom a premýšľala o nej.

Niektoré nepozemské informačné zdroje majú takú zvláštnu záľubu, že do svojich kontaktérov hustia neuveriteľne zložité vedecké systémy a teórie pre spásu ľudstva. Začnú vám napríklad diktovať “novú teóriu vodivosti a supravodivosti kovov”, v ktorej jedna z hlavných myšlienok bude tá, že “čím väčšie má niektorý kov neutrónové číslo, tým je vodivejší”, lebo neutróny vraj spôsobujú vodivosť. Prv ako začnete písať vašu päťstostranovú vedeckú štúdiu, s ktorou hodláte kandidovať na Nobelovu cenu a prv, ako by ste s ňou mali začať obťažovať rôzne vedecké kapacity na akademických ústavoch - pozrite sa prosím vás do chemických tabuliek: hneď zistíte, že striebro má o polovicu menej neutrónov ako zlato a predsa je vodivejšie: striebro je totiž kov s najväčšou tepelnou aj elektrickou vodivosťou. Päť minút a jediný kontrapríklad stačia na to, aby ste sa presvedčili, že vaša hypotéza je bezcenná a ušetríte si prácu na veľdiele.

Len ak nenachádzate fakty, ktoré by vašej hypotéze odporovali, ale naopak samé také, ktoré ju podporujú, znamená to, že celá vec stojí za preskúmanie.

[9] Porovnávajte prijaté informácie medzi sebou navzájom.

Nehanbite sa klásť vášmu informačnému zdroju také otázky, ktorými ho kontrolujete a porovnávate jeho odpovede s informáciami od iných kontaktérov. Ak je múdry, určite to pochopí, a nebude sa na vás hnevať. Človek, ktorý si chce urobiť názor o nejakej neznámej veci, musí sa o nej informovať podľa možnosti z viacerých strán.

Ak napríklad dostanete informáciu, že vrchné veliteľstvo mimozemšťanov je nad Slovenskom, neuspokojte sa s tým len tak bez všetkého. Informujte sa, čo hovoria kontaktérom v iných krajinách. Zistíte, že takú istú informáciu dostávajú aj v Amsterdame, v Dánsku, v Kalifornii, v Brazílii: všade sú presvedčení, že vrchné veliteľstvo je u nich.

Ak porovnávate výpovede jednotlivých mimozemských informačných zdrojov, a zistíte, že napríklad Vorhilonovi ufóni sú marxisticky ladení, zatiaľčo Dibitontovi sú bigotní katolíci, donucuje vás to premýšľať: buď nás tí ufóni klamú; alebo sme vôbec nepochopili správne, čo nám chceli povedať; alebo sú sami nevedomí - štvrtá možnosť nie je!

[10] Porovnávajte u vášho kontaktu aj jeho vlastné výpovede medzi sebou.

Ak vám váš kontakt napríklad tvrdí, že Anička z horného konca je reinkarnovaná Kleopatra a o pol roka zasa že aj Marienka z dolného konca je tiež reinkarnovaná Kleopatra, opýtajte sa ho, ako to myslel: či sa Kleopatra teraz rozliala do dvoch osôb žijúcich na Zemi súčasne. Chyťte ho, ak treba - ako policajti pri výsluchu - na jeho vlastných protirečeniach a dívajte sa, ako kľučkuje: vtedy najlepšie zistíte, že napriek niektorým ohromujúcim informáciám, ktoré taký kontakt dokázal podať, niektoré iné informácie zasa vôbec nie je schopný chápať. Podľa toho si potom budete môcť urobiť presný obraz o tom, v akej sfére sa váš informačný zdroj nachádza, čo všetko vidí a čo už nie, a kde sú hranice jeho kompetencie.

V jednej rodine (a zdá sa, že takých rodín dnes nie je málo) verili, že sa kontaktujú s “Ježišom”. Keď ste sa ich opýtali, prečo si myslia, že ich neviditeľný rodinný patrón je Ježiš, odpovedali, že im to povedal on sám; že je vraj veľmi láskavý a vôbec robí všetko tak, ako by Ježiš podľa ich predstáv robiť mal.
Keď v tej rodine jedného dňa ochorela stará mama, “Ježiško” im povedal, že nie je potrebné volať lekára, pretože sa o starú mamu postará osobne. Stará mama o dva týždne zomrela a rodina bola na určitý čas dezorientovaná. “Ježiško” im však vysvetlil, že si teraz vzal starú mamu priamo k sebe a že to tam pre ňu bude lepšie.

Povedzte, je toto v súlade s pravidlami normálnosti?! Keď stretnete tu na Zemi človeka, ktorý o sebe tvrdí alebo o sebe aj úprimne verí, že je Ježiš, uveríte mu len preto, že sa tak predstavil alebo preto, že je dobrotivý a vyzerá presne ako Ježiš z obrázku? Nenechajte robiť zo seba bláznov! Keď vás vaši ufóni plašia, aby ste sa rýchlo odsťahovali, lebo vo vašej oblasti bude zemetrasenie, a potom žiadne zemetrasenie nie je, povedzte mu: Čo si vlastne myslíš - že ma budeš vodiť za nos?! Ale nenechajte sa potom hneď “opiť rožkom” - odpoveďami ako: “Bolo to tak pre teba lepšie”, “skúšali sme ťa”, “máme na to svoje dôvody, ktoré ti ešte nemôžeme povedať” alebo dokonca “v poslednej chvíli sa nám podarilo zemetraseniu zabrániť”. Keby vám niečo také urobil váš priateľ, ako by ste normálne reagovali? Povedali by ste: “To si mi teda pekný kamarát, človeče, keď ma takto blbneš. Ešte raz mi to urobíš a nechoď mi viac na oči!”

Niektorí kontaktéri si však myslia, že ak sa budú pýtať “v mene Ježišovom” alebo “v mene Ducha svätého”, že ich už neoklamú.

[11] Žiadne formality vás neochránia!

Vonkajšími gestami môžete urobiť určitý dojem v pozemskom styku s ľuďmi, aj to len dočasne. Ale všetky vesmírne bytosti, ktoré sa k vám blížia z vnútorných rovín, sa s vami kontaktujú podľa toho, a len podľa toho, akí ste; nie podľa toho, čo rozprávate, či robíte nejaké zvláštne pohyby rukami alebo si vešiate na krk amulety.

Mimozemské inteligencie sa ku kontaktérom pridružujú na základe zákona rovnorodosti a spravidla nie sú ani na oveľa vyššej ani na oveľa nižšej úrovni od kontaktéra. Keby bol medzi kontaktom a kontaktérom príliš veľký rozdiel, jedna zo strán by o kontakt veľmi rýchlo stratila záujem. Pre príliš vysoké bytosti nemá zmysel, aby sa s vami kontaktovali, pretože im nebudete rozumieť ani pol slova a pre príliš nízke tiež nie, lebo na ich návrhy aj tak nebudete reagovať.

Príslovie “povedz mi, akých máš priateľov a ja ti poviem, aký si” sa v prípade UFO-kontaktérov dá parafrázovať:

[12] Povedz mi, s akými ufónmi sa kontaktuješ - a ja ti poviem, aký si!

Nejeden kontaktér, keď sa chváli, aké “múdrosti” mu jeho ufóni prezradili, si vôbec neuvedomuje, že tým vydáva zároveň svedectvo o úrovni svojej vlastnej osobnosti.

Ak sa teda kontaktér chce skontaktovať s niekým, kto za to stojí, musí v prvom rade pracovať na svojej vlastnej kvalite: od neho samého závisí, aké bytosti ho budú môcť osloviť.

 [13] Kontaktér je zodpovedný za to, s kým sa kontaktuje!

Keď niekto stojí pred súdom za krádež alebo iný trestný čin, nemôže sa zbaviť zodpovednosti tým, že povie, že ho na jeho čin naviedla iná osoba. Súd sa opýta: A kto vám kázal, aby ste tú inú osobu poslúchali? Vyvíjala na vás nátlak alebo ste ju poslúchali dobrovoľne? Prečo ste pokladali práve túto osobu za autoritu, ktorú treba poslúchať?

Máloktorý z kontaktérov chápe, že nestačí byť iba “kanálom” - hovorcom nejakej mimozemskej centrály - a nerozmýšľať. Ak slúžite nejakej mimozemskej centrále, ktorá má deštruktívne úmysly alebo vnáša zmätok do pozemského diania - ste za to spoluzodpovední!

Ľudia vo všeobecnosti málo chápu, že ak najprv opradú nejakú osobu aureolou autority - bez ohľadu na to, či je tá osoba tu dole na Zemi alebo inde - a potom ju zbožne poslúchajú, že sú za to plne zodpovední!

 [14] Každý, kto prijíma nejaké informácie alebo ich dokonca šíri ďalej, je povinný vyvinúť aj vlastné úsilie na to, aby si overil ich pravdivosť, užitočnosť a mravnú hodnotu!

Ak sa ukáže, že váš informačný zdroj je spoľahlivý, takže všetky jeho informácie sa potvrdzujú, ani potom neupadnite do “viery”, že je neomylný.

 [15] Deväť pravdivých tvrdení nie je zárukou, že desiate bude tiež pravdivé.

Myslite na to, že každá sféra má svoj strop a nad ňou sú ďalšie sféry, do ktorej vaši informátori už nemajú prístup.

Dalším dôležitým kritériom pre posudzovanie každej informácie je jej užitočnosť.

Jedna indická bájka hovorí o sádhuovi, ktorý po dvanástich rokoch odriekania v lesnej pustatine získal dar, nadprirodzenú schopnosť chodiť po vode. So svojou novou schopnosťou sa išiel pochváliť inému askétovi. Okázalo sa pred ním prešiel po vode z jednej strany rieky na druhú. Očakávaný dojem však na svojho kolegu neurobil. Ten mu hovorí: “Vidíš, ty hlupák. Dvanásť rokov života si obetoval len preto, aby si dokázal to, čo dokáže každý, keď dá prevozníkovi šesták!”

Tento príbeh sa opakuje aj dnes. Sú ľudia, ktorí rozprávajú, že boli na inej planéte u nejakej pokročilej civilizácie. Vtedy sa nezdržujte, ale sa takého človeka opýtajte hneď na to najhlavnejšie: “A čo ťa tam naučili? Povedali ti, ako máme rozriešiť ekologickú alebo energetickú krízu? Ako zastavíme hlad a vojny? Máš nejaký liek na ten nesmierny politický a ekonomický zmätok na Zemi? Vieš už, čo treba robiť?”

A on vám povie: “To nie, ale naučili ma tam ohýbať lyžičky a kľúče silou vôle!” A víťazoslávne vám predvedie, ako sa kávová lyžička prehýba a topí ako vosk pod jeho pohľadom.

Vtedy sa nenechajte ohúriť a povedzte: “To veľmi je pekné, že silou pohľadu sa dajú deformovať kľúče. Ale čo s tým budeme robiť, načo je to dobré?”

 [16] Informácie a schopnosti, ktoré sa nedajú aplikovať, sú bezcenné!

Ak váš kontakt patrí medzi také, ktoré s obľubou podávajú záplavu informácií o živote na iných planétach; o tom, čo sa stalo pred 200 miliónmi rokov; že ľudia v nejakej vzdialenej galaxii majú šesťuholníkové oči a bývajú v osemuholníkových domoch, musí byť naprosto jasné, ako tieto informácie súvisia s naším životom teraz a tu. Ak to nie je jasné, treba sa opýtať: “A načo mi to všetko hovoríš? Čo si s tým mám počať?” (3)

Nie všetkým kontaktérom pravda vôbec príde na myseľ takto sa pýtať, či sa ich informácia dá aj na niečo použiť, lebo sú plne uspokojení už tým, že mimozemšťania sú ich zdrojom zábavy a pocitu vlastnej výnimočnosti.

Ak vám teda mimozemšťania budú odovzdávať nejaký nový technický vynález alebo nejakú kryštalickú horninu, ktorá má pomôcť vyriešiť energetickú krízu na Zemi, nezabudnite si hneď pýtať aj návod na použitie! Ak vám nedajú návod na použitie, je zbytočné, aby vám to odovzdávali.

 [17] Informácia musí byť zrozumiteľná nie len pre odosielateľa, ale aj pre prijímateľa, inak to nie je informácia ale kryptogram!

 Ak vás niekto na ulici osloví a začne s vami komunikovať naprosto nezrozumiteľným spôsobom, normálna reakcia z vašej strany bude, že poviete: “Prepáčte, ale ja neviem, čo odo mňa chcete; ak mi chcete niečo povedať, musíte mi to vysvetliť dajako inak, aby som vám rozumel.”

Z akýchsi záhadných dôvodov, kontaktéri dávajú svojim mimozemšťanom z tohoto pravidla výnimku. Prijímajú od nich rozličné šifrované správy bez dešifrovacieho kódu, mapy bez vysvetľujúcej legendy, odkazy napísané neznámou abecedou - a veria, že môžu obsahovať nejaké dôležité informácie.

Na jednej strane veria, že pre mimozemšťanov nie je problém rozprávať ktorýmkoľvek pozemským jazykom alebo posielať myšlienky priamo telepaticky - a na druhej strane sa im nezdá čudné, keď nám nechávajú odkazy v nezrozumiteľných abecedách. Veria napríklad, že kruhy a geometrické obrazce v obilí na poliach južného Anglicka by mali obsahovať nejaké dôležité správy o budúcnosti ľudstva. Tí, ktorým by predsa skutočne záležalo na tom, aby nám niečo povedali alebo nás varovali, povedali by nám to tak, aby sme tomu aj rozumeli. Ale niektorí mimozemšťania prilietajú z veľkej diaľky, až z iných galaxií - ako sa zdá - zbytočne: lebo my nevieme, čo tými obrazcami v obilí chceli povedať.

Dívajte sa, či vášmu kontaktu vôbec záleží na tom, aby ste mu rozumeli. Alebo či patrí k tomu typu rečníkov, akí sa vyskytujú aj na Zemi, ktorým záleží len na tom, aby urobili dojem a nie na tom, aby im niekto rozumel.

Každá zdravá výpoveď musí mať úvod, jadro a záver; jasný obsah a cieľ. Ak váš kontakt nevie jednou vetou zopakovať, čo vlastne chce; ak nie je schopný viesť sústredený dialóg a doviesť jednu myšlienku do konca; ak s vami vedie len nikdy nekončiaci monológ, v ktorom nasledujú stále nové a nové myšlienky, bez toho, že by sa tie predchádzajúce ukončili, začnite zvažovať možnosť, že ste narazili na nejakú informačnú databanku, knižnicu, ktorej je úplne jedno, či ju čítate odpredu alebo odzadu.

[18] Buďte v komunikácii aktívni! Klaďte otázky! Každý skutočný učiteľ je pripravený viesť obojsmerný cieľavedomý dialóg.

Ak váš kontakt nevedie len nekonečné monológy, ale je ochotný komunikovať obojsmerne, pozorne ešte sledujte, či s vami ten dialóg vedie naozaj alebo len zdanlivo: či skutočne reaguje na to, na čo ste sa pýtali, alebo sa “chytá” len niektorých slovných spojení vo vašej otázke a vytrháva ich z kontextu. Je typickou vlastnosťou automatických inteligencií, že sú predprogramované reagovať na určité vzorce, ale neuvedomujú si ich širší kontext. Na takých rečníkov má položenie novej otázky spravidla len ten účinok, ako keby ste drgli do gramofónu, takže preskočí ihla, a nekonečný monológ pokračuje ďalej od iného miesta.

Existujú však inteligencie, ktoré nijako nenachytáte na hruškách len pomocou logiky a myslenia, pretože ich schopnosti v tomto smere ďaleko presahujú schopnosti ľudské. Ale poznáte ich podľa toho, že nemajú ducha, že nemajú lásku. Pred týmito inteligenciami vás nezachráni nič - len jasne sformované morálne vedomie. Všetko, čo budú hovoriť, bude až príliš logické - a neuveriteľné informácie sa potvrdia. Len niečo vo vás bude cítiť, že to, čo hovoria, uráža váš zmysel pre dôstojnosť, zmysel pre krásno. Beda tej časti ľudstva, ktorá si myslí, že na orientáciu v živote stačí iba silný rozum a nerozvíjajú v sebe lásku k Vznešeným Pravzorom Cností: prepadnú mocnostiam najinteligentnejším vo vesmíre, ale chladným ako ľad!

[19] Najväčšou ochranou pred deformovanými inteligenciami je zreteľne sformované vedomie morálnych hodnôt.

Treba povedať - a dvakrát podčiarknuť - že viac ako polovica terajších kontaktérov (a všetkých tých, čo ich nasledujú) sa nespája so žiadnym “duchovnom”, ale len s neviditeľnou časťou hmotného sveta; s bytosťami, ktoré vychádzajú v ústrety ich slabostiam.

[20] Tisíckrát si dajte pozor, či váš “neviditeľný majster” len nelichotí vašej pýche a nevychádza v ústrety vašim až príliš ľudským želaniam!

Deformované (nedokonale vyvinuté) inteligencie sa s nami spájajú vždy prostredníctvom príbuznosti s našimi charakterovými nedostatkami a slabosťami.

[21] Skutočné kniežatá ducha nerobia nič iné, než že vyžarujú lásku, jas a múdrosť, tichosť, vznešenosť a čistotu. Nikdy nevnucujú svoje odpovede nikomu, kto sa nepýta, nikdy neobťažujú, horúčkovito nenaliehajú, nie sú agresívne a posesívne; opĺzlo nevtipkujú, ani nikdy neschovávajú ľuďom okuliare a hodinky.

Nemanipulujú s ľuďmi bez toho, aby im vysvetlili, čo s nimi robia; neumiestňujú im strojčeky v hlavách, nepichajú do nich ihly a neodoberajú im semeno!

Ľudia, s akými bytosťami sa to spájate? Kde zostal váš zmysel pre Krásno?! Keď vám nejaké šedozelené bytosti bez vlasov, bez uší, bez nosa, bez krku, tackajúce sa knísavým krokom povedia, že to oni sú tí “anjeli” - nič sa vám na tom nezdá čudné, nič vás na tom neruší?

Niektorí kontaktéri, keď sa chvália svojimi novými mimozemskými spoločníkmi, vydávajú tým hrozné svedectvo o retardácii svojho eticko-estetického vedomia.

 [22] Keď do vášho života vstúpia duchovné bytosti, vnesú do neho pokoj a poriadok, nie zmätok a stratu rovnováhy.

Naplnia vašu vnútornú bytosť vôňou; nezostáva po nich žiaden zápach spáleniny alebo ektoplazmatický sliz.

Tí, ktorí vedú evolúciu tejto planéty, nenaliehajú na ženy v domácnosti, aby rýchlo niečo urobili, pretože spása sveta leží celá v ich rukách - až ich dotlačia do veľkého psychického stresu a napätia. Verte, že majú dostatok dobrých spôsobov, ako dopraviť nejakému generálovi dôležitú informáciu - a nemusia kvôli tomu doviesť do zúfalstva nejakú bezmocnú ženu.

Pochopme, že týmto entitám je úplne jedno, akým spôsobom dovedú človeka do psychickej nerovnováhy. Ak je to žena, ktorá neuspokojila svoju materinskú potrebu rozdávať dobro, budú jej vykladať Glauberove rozprávky o Bohu a o láske, o blahu ľudstva a o tom, čo všetko mu hrozí, až sa bude cítiť ako nešťastná matka sveta. Podstatné pre nich je len toľko, že ak sa im podarí uviesť energetický systém človeka do nerovnováhy, môžu z neho čerpať substanciálne étery, z ktorých žijú, a predĺžiť si tak vlastnú existenciu.

[23] Keď začínate byť roztržití, keď nabúrate auto, keď si o vás šepkajú v zamestnaní, keď v každodennom živote strácate pôdu pod nohami - nepokladajte to za dobré znamenie!
Niektoré “kanály” sú presvedčené, že ich veľká odtrhnutosť od reality, to, že “sú mimo”, je známkou ich veľkej “duchovnosti”. Nie je to tak. Keď strácate psychickú rovnováhu alebo začínate mať zdravotné ťažkosti, nenechajte si príliš rýchlo nahovoriť, že to je dobré znamenie, pretože váš organizmus sa vraj už adaptuje na prechod do štvrtej dimenzie a pod.

Nespoliehajte sa príliš na to, že onedlho už aj tak pre vás priletia s lietajúcim tanierom a odvezú si vás na inú planétu, kde vás dajú do poriadku. Myšlienka, že by ľudstvo ako celok malo byť v najbližšej dobe evakuované na inú planétu, podobnú Zemi, je ľudské želanie, ktoré odporuje kozmickým zákonom a odvekému kozmickému evolučnému plánu - a Galaktická konfederácia nič také zatiaľ dovoliť nemôže! Ľudstvo si pravda v budúcnosti vydobije právo na prístup na iné planéty, ale vydobije si ho z vlastných síl - a dovtedy bude musieť ešte splniť nejednu z podmienok zrelosti, ktoré teraz neplní, ba ani nechápe, v čom spočívajú.

Povedzte, z akého titulu by sme mali mať teraz nárok na novú planétu? Preto, že sme túto planétu doviedli na pokraj ekologickej katastrofy? A načo? Aby sme pokračovali v tom istom a zničili rovnakým spôsobom aj tú druhú planétu, a potom tretiu, štvrtú a piatu?

[24] Aj v Galaktickej konfederácii platia prísne zákony! Aj tam platí zákon ekonomičnosti a nie je dovolené ničím plytvať bezvýsledne!

Myslíte, že v celom kozme panuje taký hrozný neporiadok ako teraz na Zemi; že môžeme priviesť celú jednu planétu do skazy a potom sa vyvliecť zo zodpovednosti jednoducho tým, že odletíme? Žiadne planéty sa zadarmo rozdávať nebudú! Tu platia oveľa viac Kristove slová: “Amen vám hovorím, že nevýjdete odtiaľto, kým nezaplatíte do posledného haliera!”. Všetko, čo sme pokazili, budeme musieť dať pekne do poriadku. Každú molekulu tejto Zeme budeme musieť vziať do ruky ešte raz s láskou, kým bude dovolené, aby ľudstvo definitívne preseklo kotevné laná, ktoré ho pútajú k jeho rodnej Zemi.
Niektorí “učitelia rýchleho nanebevstúpenia” si to však predstavujú tak, že mimozemšťania nám čoskoro odovzdajú nejakú zázračnú technológiu, ktorá vyrieši naše globálne problémy. Sľubujú napríklad, že už o pár rokov budeme môcť disponovať schopnosťou bezprostredne tvoriť a ničiť hmotu len pomocou sily myšlienok. Rozmýšľajte predsa, keby sme to smeli, aký Babylon by sa tu na Zemi strhol? Koľkí z nás sú už teraz morálne-vôľovo takí čistí a silní, aby si pri manipulácii s takou obrovskou mocou nepoubližovali sami sebe ani jeden druhému navzájom?

Títo učitelia sa však domnievajú, že to vôbec nebude problém; lebo keď priletia mimozemšťania, tak nás vraj informujú o zákone karmy a o všetkom, čo potrebujeme vedieť, takže každý bude potom dobrý, lebo bude vedieť, že každé zlo aj dobro sa k nemu vráti. Lenže zákon odplaty je v rozličných podobách známy na Zemi od nepamäti - a ľudia sú predsa stále zlí. Pred dvetisíc rokmi nás už informoval Kristus o všetkom, čo sme potrebovali vedieť, a pred ním a po ňom mnohí ďalší - ale len malá časť ľudstva bola schopná pochopiť, čo vlastne hovorili a nájsť v sebe silu aspoň čiastočne ich nasledovať.

Pre tieto astromentálne inteligencie, ktoré hlásajú podobné naivné predstavy o vývoji ľudstva z večera na ráno je typické, že vôbec nechápu, že duch je čosi oveľa viac ako len mentálna informácia; že vývoj ľudstva nie je len záležitosť informácie, ale státisícročného boja ľudstva o sebastvárnenie. Vôbec nechápu, že duchovný pokrok môže byť len výsledkom dlhodobej vlastnej námahy, že môže vyrásť iba z vlastnej vôle, zvnútra a v žiadnom prípade nemôže byť vykonaný za nás alebo na nás niekým druhým zvonka; že ľudia sa nemôžu premeniť na svätcov len samotným príletom mimozemšťanov, hromadnými preletmi kozmických lodí alebo podpisom nejakej galaktickej zmluvy.

Ľudstvo v súčasnosti nemôže byť dobré ani keby chcelo, lebo zatiaľ nedokáže ani len rozlíšiť dobro od zla a pravdu od lži!

Vydobyť si tieto schopnosti je, bude výsledkom nesmierne dlhého zápasu človeka o neho samého.
V prejave niektorých odtelených (alebo aj vtelených) “majstrov” je síce každé tretie slovo “Boh”, “láska”, “duchovný” - ale oni toto slovné spojenie používajú len ako formálny jazykový útvar s osvedčeným účinkom na ľudí. Tí v astrálnej sfére si pod “láskou” predstavujú astrálnu vibráciu určitého druhu a tí v mentálnej sfére zase pod “láskou” rozumejú určitú mentálnu formu - a tak neustále vyzývajú ľudí, aby meditovali na určité pocity alebo vytvárali určité “pozitívne myšlienky” - ale to, že Láska, naša Pani, je ktosi nepredstaviteľne viac, ako len emócia alebo myšlienka, to v tomto procese nechápe ani kontakt ani kontaktér!

Takéto inodimenzionálne organizácie, ktoré si tu prostredníctvom na Zemi žijúcich ľudí budujú svoje sféry vplyvu, skutočne pracujú na tom, aby pozdvihli svojich kontaktérov mentálne do svojej úrovne. Ale keď chce človek postúpiť ešte vyššie, urobia všetko preto, aby ho vo svojej sfére zdržali: ubezpečujú ho, že sú zástupcami Boha na Zemi, že oni sú hlavným štábom mimozemských síl zodpovedných za evolúciu tejto planéty, že názory, ktoré si doniesol odinakiaľ, sú od temných bytostí a len keď vraj zostane s nimi, že je pred temnými bytosťami bezpečný.

[25] Nenechajte, aby ste len “boli vyberaní” a mali pritom ešte pocit výnimočnosti, že “oni si ma vybrali” - aj vy si vyberajte!

Ani nevesta sa nevydá len tak hneď za prvého nápadníka, ktorý sa objaví pod jej oknami; ale len za takého, ktorý spĺňa určité podmienky!

Učte sa od ušľachtilých civilizácií, ktoré rešpektujú kozmické/božie zákony a slobodnú vôľu človeka. Radi budú vašimi spoločníkmi, lebo vzťah s ľuďmi, ktorí im vychádzajú v ústrety s hravou radosťou a láskou je pre nich rovnako vzrušujúci a prináša im rovnakú, ak nie ešte väčšiu radosť ako nám.

Ale všetky deformované a manipulatívne inteligencie, ktoré by vás chceli obťažovať, pošlite s diamantovou rozhodnosťou a bez akejkoľvek ďalšej debaty preč, nech si idú svojou cestou. (4) Buďte si istí, že ak vo svojom srdci učiníte ozajstné rozhodnutie žiť pravým životom a priviniete sa k tým šľachetným a krásnym bytostiam, o ktorých prítomnosti viete alebo ju aspoň tušíte - máte ich ochranu, a žiadni “Zeta Retikulania” vás nebudú môcť unášať a robiť na vás nejaké operácie. Beda len tomu, kto nevie, kam patrí, kto nevie, čí je!

Nemá zmysel, aby sme tu vymenovávali nejaký zoznam, že napríklad obyvatelia Plejádskych svetov sú pre pozemšťanov celkom príjemní partneri na úrovni - a u iných že je to zase naopak. Pretože keby ste potom v “zbožnej viere” čakali na “Plejáďanov”, prvá nezbedná inteligencia, ktorá by vás chcela zneužiť, by sa vám predstavila ako “Plejáďan” - a vám by nezostalo zasa nič iné, ako spoľahnúť sa na vlastnú schopnosť rozlišovať pravé od nepravého.

Okrem toho: to, kto má k spojeniu s kým blízko, je nanajvýš individuálne. My ľudia len zdanlivo, navonok žijeme na jednej Zemi. Ale vnútorne, svojím cítením a prežívaním sme spojení každý s inou hviezdou. Bytosti z nejakej vzdialenej jagavej hviezdy sú nám neraz duševne bližšie ako ľudia, s ktorými žijeme spolu v jednom byte. V budúcich číslach Sophie sa budeme k tematike mimozemských civilizácií vracať. Uverejníme rozhovor s Plejáďankou Sashou, ktorá sa vo forme otázok a odpovedí pokúsi objasniť, ako vyzerá kontakt s pozemšťanmi z pohľadu mimozemšťanov; aké úsilie to stojí z ich strany prekonávať obranné psychické mechanizmy v kolektívnom vedomí ľudstva; a poopraví niektoré mylné interpretácie, predstavy a očakávania ľudí vo vzťahu k mimozemským civilizáciám.

Ľudstvo je na prahu dospelosti a musí prestať stavať mimozemšťanov do pozície rodičov a seba do pozície dieťaťa, ktoré očakáva od rodičov trest alebo odmenu, ktoré sa buď bojí alebo tvrdohlavo trvá na splnení svojich detinských želaní: ľudstvo musí teraz prevziať zodpovednosť samo za seba, aby sa mohlo stať rovnocenným partnerom v galaktickom spoločenstve. 

Nestačí len čítať dojímavé správy a knižky o stretnutiach piateho druhu, o tom, aké je to na niektorých planétach všetko pekné a harmonické a zakončiť povzdychom, aká je to škoda, že nič podobné sa na Zemi nebude dať aplikovať, pretože sú tu úplne iné podmienky. Práve to musíme pochopiť, prečo sú na Zemi iné podmienky, v čom je táto planéta špecifická - prečo je tu taký obrovský kotol svetonázorov a náboženstiev ako na žiadnej inej planéte - musíme pochopiť, aké je poslanie Zeme medzi ostatnými planétami, načo bola vybraná - a začať podľa toho konečne konať!

 

Emil Páleš

 

(1) Schválne nehovoríme o racionalistoch, ale len o takzvaných racionalistoch, lebo tí, čo tak sami seba nazývajú, sa vonkoncom nesprávajú ani racionálne, ani logicky, ani nepredpojato.

(2) Takáto informácia z astrálu nikdy nemôže slúžiť ako dôkazový materiál. Ale ak sa ukáže ako pravdivá, spravidla umožňuje nečakané a rýchle dopadnutie páchateľa, ktorému potom nezostáva už nič iné, ako sa priznať.

 

 


Stať z časopisu Sophia


Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám