Klub psychotroniky a UFO * Megalit


XX - CZ.PS - Žihle - Žihelské "megality"

Původ problému a postup zkoumání
V roce 1993 oznámila ing. Marie Lowová, že při průzkumu lesa západně od Žihle, směrem na Rabštejn nad Střelou, má podobné pocity u tamějších kamenů, jaako při nedávné návštěvě kounovských kamenných řad.

Bylo zorganizováno několik výprav, při kterých byla jednotlivá seskupení kamenů prohlédnuta a Ing. M. Lowová popisovala své pocity. Při jedné výpravě byl pozván i Ing. Pavel Kozák, který rovněž zachycoval jakési výrony energií. Lokalitu pak zahrnul do své knihy "Místa působení" (1) a zdejší kameny označil za megality, dolmeny apod.

Umístění
Na severní straně komunikace Žihle - Nový Dvůr, ohraničené odbočkou severně na Sklárny.
Popis
Různá kamenná seskupení kamenů, na několika nalezeny pravidelné kruhové prohlubeniny.
Nákresy
- nejsou potřebné.
Hypotézy
Jak píše Ing. P. Kozák, některé kamenné sestavy "mohly být vytořeny rukou člověka. Ale ještě spíše rukou humanoidní bytosti velmi velkého vzrůstu, nechceme-li u těchto přece jen jednoduchých staveb spekulovat po danikenovsku přímo s mimozemšťany. Odhad velikosti těchto bytostí vyplývá z rozměrů kamenů." (1/43)
Vysvětlení
V učebnici geologie (2/131) je uvedeno schéma rozšiřování puklin v žule při postupujícím zvětrávání a konečný vznik izolovaných balvanů na povrchu žulové krajiny (obr. 107). Ihned pod schématem je na doložení černobílá fotografie (obr. 108) s popiskou "Žulový balvan v okolí Žihle, vzniklý zvětráváním žul podle puklin".)
Fotografie :

1.-4. Kamenné sestavy - KPU, 1993

5.-12. - Kamenné sestavy, misky a "dolmen", KPU, 1997

13.-15. - Foto z publikace (1) - Žihelský dolmen, Kamenná řada, Jedna z žihelských kamenných sestav

 
Závěr

Z uvedeného vyplývá, že kameny a seskupení jsou naprosto přírodního původu. Jejich další zařazování do megalitických památek neodpovídá skutečnosti.

Kol. aut. KPU

Literatura
1. Kozák, P.: Místa působení. Megality, posvátná místa, obrazce v obilí. Archet - Pyramida, České Budějovice, 1997

2. Bouček, B. - Kodym, O.: Geologie. Díl I. Všeobecná geologie. ČSAV, Praha, 1954