Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir u mohyly : MX - CZ.MB - Žerčice 
Původ
V lese zvaném „Hole“ severozápadně od obce Žerčice se nachází v okrsku bývalého posvátného keltského háje mohyla. Na menhir se přišlo při archeologickém průzkumu mohyly v roce 1994. Nacházel se 2 m západně od středu mohyly. Stéla se skláněla a směřovala zašpičatělým koncem k západu, na východě byly uhlíky, úlomky keramiky ze střední doby bronzové. kámen byl přemístěn do muzea v Benátkách n.Jizerou do úseku paleoastronomie, kde je vystaven jako exponát. 
Popis

Kámen z železitého pískovce, 1 metr dlouhý a 0,5 m široký, tlustý 23 cm. Tři strany má pravidelné, čtvrtá je neopracovaná, uprostřed je otvor o průměru 3,5 cm a hloubce 10 cm.  

Mapa

Fotografie

 
 Foto : KPUFO MB, 2003, uvedeno se svolením okresního archeologa J. Waldhausera. Děkujeme.
Názory : 
Odkazy a literatura
(1) Volf, J.: Zprávy z průzkumu. KPUFO, 2002 - 2004