Klub psychotroniky a UFO * Megalit

MMX - CZ.LN - Železná

Původ 
Na počátku roku 2009 oznámeno KPUFO, že kámen byl vytažen z pole, kde ležel pod ornicí a překážel v orbě. Byla rekonstruována jeho podoba a místo, kde stál. Nyní leží u brodu v obci Železná, kam byl odtažen buldozerem. V budoucnu ho místní nadšenci hodlají vztyčit poblíž zdejšího viaduktu.
Popis

Hrubý čtyřboký komolý jehlan, základna 140 x 85 cm, vrchol 55 x 50 cm, výška 300 cm. Dle zvětralých linií na boku ležel převážně ve vodorovné poloze. Domnělý menhir nenese známky opracování. Hmotnost asi 8-10 tun (odhad)

Obr.: rekonstrukce a umístění na původním místě

Mapa

Původní poloha: 50° 15' 04.74" sš, 13° 31' 47.63" vd .
Nynější pozice: 50° 15' 32.80" sš, 13° 31' 27.40" vd .
Postup zkoumání

Výskyt křemencových kamenů v této lokalitě je relativně vysoký. V okolí se vyskytují četné nálezy pravěkých artefaktů, převážně keramické střepy z období neolitu až eneolitu a z doby halštatské. Asi 700 m severně od nálezu kamene se nachází halštatské hradiště.

Foto
Foto (1)
Pomník obětem první světové války

 (také menhir?)

Foto (2)
Literatura
1) Zpráva J. Helšus, KPUFO LN, únor, 2009

2) Zpráva M. Hubner, KPUFO RO, P. Kroupa, KPUFO DO, březen 2009