Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMQ - CZ.PT - Zdíkov

Původ 
Na osamocený kámen upozornil turista.  
Popis a postup zkoumání
Místní člen KPU sdělil, že byl svědkem  toho, když se stavěl. Bylo to někdy asi kolem roku 1970, v době, kdy se zde zaorávaly meze. Jako malý chlapec viděl, jak pásový traktor s radlicí hrnul balvany do předem připraveného výkopu.Když už zarovnával povrch, zachytil nějak za jeden kámen těsně pod povrchem a vztyčil ho tak, jak stojí dodnes. Proč ho řidič nechal být, není jasné - buď se mu to taky  líbilo, nebo nevěděl co s ním, protože příkop už byl zahrabaný.
Mapa

Od Zdíkova odbočka na Nový Dvůr, od autobusové zastávky dolů k chalupám na dolním konci rozlehlé louky. Louku protíná potok, kámen stojí u něj, v místě, kde se potok přechází.  

Foto
Foto: Josef Machytka, 2003 
Literatura
1) Archiv KPU, 2003