Klub psychotroniky a UFO * Megalit


1) Menhir MM - CZ.PZ - Zbuzany - Smírčí kříž ? 2) MQ - pseudomenhir

Původ 

1) Malý menhir na západní okraji vsi Zbuzany v Josefínském katastru nazývané  „Pod Ouporem u Kamene“, nyní „U Menhiru“. Kulturní památka od roku 1999. Historie menhiru je neznámá. Vzhledem k umístění jde spíše o milník než menhir v klasickém pojetí, rovněž by mohlo jít o smírčí kříž, je ale otázkou, kdy byl kříž do kamene vytesán.

2) V roce 2000 byl u zbuzanské kapličky postaven kámen, který údajně stál poblíž kamenné studánky v „druidské svatyni“, objevené v druhé polovině 19. století při přestavbě domu čp. 19 „Na Návsi“. Kultovní předměty byly předány do ořešské školy.

Popis a postup zkoumání

1) Rozměry: u paty S-J 92 cm / Z-V 29 cm, výška nadzemní části 89 cm. 

Hmotnost 0,5 t.  Na ploše obrácené k západu byl do objektu vyryt v negativním reliéfu řecký kříž, není známo, zda původně či dodatečně. Rytina kříže 25x25 cm, svislé rameno cca 8 cm široké, vodorovné cca 5,5 cm.

Hornina : hnědý, jemnozrnný až středozrnný křemenný pískovec s železitým tmelem. Hornina je druhohorního stáří (svrchní křída, perucko - korycanské souvrství, kolem 90. mil. let) - Původ - nejbližší okolí.

2) Hmotnost asi půl tuny. Na západní straně „srdce“ o průměru 15 cm. 

Mapa
1) Kámen je vztyčen u staré polní úvozové cesty na západním okraji obce, asi 250 metrů od jejího okraje, na vydlážděném plácku s lavičkou. Menhir se nachází na konci úvozu bývalé cesty, přístupný je z obce Zbuzany ulicí U menhiru III. Místo s dalekým výhledem na V zabraňuje výhledu nová výstavba obce Zbuzany. zeměpisné souřadnice: 14°17´00´´ východní délky a 50°01´26´´ severní šířky. Nadmořská výška 370 m.

2) pseudomenhir je ve vzdálenosti 6,28 m (2 π) od středu zbuzanské kapličky sv. Alžběty.

Názory
Foto 1)
Stav roku 2004, 2006

Stav roku 2008

 Foto 2)
Literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999    

2) Zpráva KPUFO, duben 2008, foto J. Erdeová

3) Obec Zbuzany. Tajemné památky, aneb pozoruhodné zajímavosti. http://www.zbuzany-obec.cz