Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhiry : MM - CZ.CB - Zbudov 

Původ  

Na skupinu neopracovaných kamenů typu menhirů upozornil v r. 1987 Tomáš Červený z Českých Budějovic.  

Popis   

Dvojice kamenů, stojící vztyčené na pláni 

1.      výška 1,75 m hmotnost 0,55 t, hornina : středně zrnitý pegmatit, místy s turmalínem. Barva světle šedožlutá. Ve spodní části kamene je pegmatit ve styku s usměrněnou biotitickou ortorulou (mladší prvohory, kolem 300 mil. let)    

 2).      výška 1,3m, hmotnost 0,45 t, na horní ploše je vyryt kříž o velikosti 19 * 20 cm  hornina : středně zrnitý až hrubozrnný pegmatit s turmalínem, barva světle šedožlutá, turmalíny o velikosti až 4 x 1 cm. 

Vzdálenost mezi kameny je asi 100 m, směr obou kamenů je přesně severovýchod - jihozápad. 

 Mapa  

Dvojice kamenů jsou asi 350 m jižně od Kubatova pomníku, který je u železniční trati mezi stanicemi Zliv - Budov. 

Nákres

Fotografie

Zkoumání

Ke kamenům se váže lidová pověst o Kubatovi, možná mnohem mladší - podle pověsti velký kámen značí místo popravy Kubaty a menší kámen místo, kam se hlava odkutálela.  Hornina kamenů se v blízkém okolí nevyskytuje. Nejbližší výskyty pegmatitových žil jsou severně od lokality ve vzdálenosti do 10 km. Je možné, že oba kameny byly během terciéru přineseny na současné místo nebo na jeho okolí dnes již zaniklým říčním tokem.  Asi 400 m od kamenů se na návrší nachází rozsáhlé laténské sídliště. 

Literatura 

Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999