Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenná řada ? - MAX / Kamenný kruh ? - MCQ - CZ.ST - Zadní Ptákovice 
Původ

V článku "Megalithy v jihozápadních Čechách" píše Bedřich Dubský ve Strakonicku, 3/1937 o kamenné řadě (asi 200 kamenů) na vrchu Lipovice u Zadních Ptakovic. Podle autora jde o přirozené seskupení kamenů. Zřejmě z tohoto důvodu se lokalitou nikdo dále nezabýval.

V roce 1998 upozornil místní badatel na kruh uměle vztyčených kamenů, které zde dříve (ještě před rokem 1995) nebyly. V roce 2003 se v souvislosti s objevením kultovního místa u Cehnic se začalo hovořit o tomto kruhu a místo bylo obhlédnuto i archeology. (2)     

Popis

2 kruhy o průměru 8 a 12 metrů, z kamenů o velikosti asi 1 metru, postavených na výšku. V zemi ční jen několik centimetry, nebo vůbec. Na některých kamenech jsou rytiny, napodobeniny run nebo geometrických symbolů.  

Místo

Asi 1 km jihozápadně od obce Zadní Ptákovice, v lese Lipovice, na severním úbočí kopce.

Mapa

Fotografie

Foto 

Kroupa, P., 2003

Pověsti a průzkumy
Jde o zcela nedávný výtvor místních nadšenců, z let 1995 - 1997, jak v roce 1998 sdělil jeden z místních členů KPU, který vznik náhle postavených kamenů zaregistroval. Původně ji situoval k obci Kapsová Lhota.
Odkazy a literatura
1) Dubský, B.: Megalithy v jihozápadních Čechách. Strakonicko, Vlastivědný a národopisný sborník šumavského podhůří. Vydává Muzejní spolek Městského Dykova muzea ve Strakonicích. č. 3/1937

2) Michálek, J.: Pseudokromlech na vrchu „Lipovice“ u Zadních Ptákovic, okr. Strakonice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 2006, 349–372.