Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenná svatyně?  - MMX - CZ.PI - Vepice - (vrch Horychová) 

Původ 

Kamenné desky byly odkryty nedávno, díky badateli MUDr. Rudolfu Zemkovi. (2008)

Popis a postup zkoumání
Sestavu tvoří jeden stojící kámen a skupina plochých kamenných desek na ploše 4 x 5,5 m. Je ale možné, že pod zemí jsou ještě další, zatím neodhalené kameny.
Stojící kámen je vysoký 184 centimetrů a široký maximálně 98 centimetrů. Vedle něj je ještě kruhový kámen o průměru od 115 do 135 centimetrů. Nahoře je plochý, dole leží na jiném kameni. Je možné, že dlouhý kámen (212 cm) z druhé strany kruhového kamene dříve stál. 
Mapa
Údajná „svatyně“ se nachází u lesní cesty, cca 100 metrů západně od vrcholku Horychové. (583 m n.m.) 

Názory
Materiál je místního původu, postavení kamene je náhodné a nemá s megalitickou kulturou souvislost. O tom svědčí i další podobná kamenná seskupení v okolí.  

Na vrcholku kopce je malý stojící kámen, 50 metrů severně od nejvyššího místa kopce je malý kamenný kruh s pěti kameny různých tvarů, jeden z kamenů stojí, ostatní leží na zemi. (obr. 3, 4) 

Asi 1 km jihovýchodně od místa je tzv. "kamenné moře". 

Foto
Literatura
(1) Menhiry na kopci Horychová u Petrovic. http://menhiry.mysteria.cz/horychova.htm