Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir MMY - CZ.KD - Tuchlovice

Původ 

Na kámen upozornil geolog V. Daněček, který jej nalezl v roce 1991 v příkopu u cesty z Tuchlovic k dolu Nosek, asi 200 od objektu dolu, a nález podrobně zdokumentoval. (1)

Podle zprávy z dubna 2016 už není na místě. (2)

Popis a postup zkoumání

Rozměry : délka 1,3 m, šířka 74 cm, tloušťka 55 cm

Hmotnost : 0,8 t

Hornina : hnědavý až rezavě hnědý, středozrnný křemenný slepenec s valouny křemene o velikosti více než 20 mm. Základní hmotu tvoří jemně slídnatý, křemitý pískovec s železitým tmelem. Stáří sedimentu je prvohorní (svrchní karbon, asi 315 mil. let).

Vyskytuje se v nejbližším okolí.  

Mapa
Kámen se nacházel pravděpodobně na poli poblíž cesty, odkud byl neznámo kým a kdy odstraněn. V druhotné poloze byl v příkopu u cesty z Tuchlovic k dolu Nosek, asi 220 metrů od objektu dolu, 1100 m od Tuchlovic. Původní místo není na mapách nijak označeno, ani není indicie pomístního názvu.
Názory
Foto
Literatura
(1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999    

(2) Dana D.: Dopis do KPUFO, 13.4.2016