Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX (MAX ?) - CZ.TC - Trnová : Menhir nebo přírodní útvar ?
Původ
Na lokalitu upozornil v roce 2004 místní občan Fr. Soukup z Klubu hledačů pokladů (Tachov).
Popis
Válcovitý, na výšku postavený balvan falického tvaru, nad zemí je asi 240 cm. V zemi ční jen asi 30 cm, k přesnému určení hloubky by musela být vykopána sonda.
Mapa
Za Tisovou v polovině cesty do Trnové odbočka k hájence, asi 50 metrů za okrajem obce Trnová odbočka vpravo, po polní a lesní cestě až k hájence. Za ní asi 50 metrů vpravo a asi 30 metrů v lese přímo u cesty.  
Názory

Fotografie

Foto (c) KPU TC (2004) 

Odkazy a literatura