Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kámen v oltáři, kameny na nádvoří kostela  - MX - CZ.BE - Tetín  
Původ 
Popis
V kostele Sv. Ludmily v Tetíně je ve spodní části oltáře umístěná mensa s kamenem, na kterém prý byla podle pověsti usmrcená Svatá Ludmila. Podle jiných pramenů se možná jedná o kámen z jejího hrobu. Kámen by mohl být i mnohem starším, pokřesťanštělým pohanským posvátným artefaktem.

Další zajímavé kameny nalezneme na malém hřbitově na nádvoří sousedního kostela - mělo by se jednat o staroslovanské náhrobní kameny. Podobné křemence nalezneme i v nedalekých Neumětelích na „Šemíkově hrobě“ a schodech místního kostela.

Mapa

Názory, průzkumy
Tetín je považován za místo prolínání pohanským tradic s křesťanstvím - Ludmila, žena českého knížete Bořivoje, který přijal jako první český kníže křest přímo z rukou Metoděje, uctívala prý nejprve pohanské bohy, ale pak se stala vášnivou zastánkyní křesťanské víry, ve které vychovávala i svého vnuka Václava (k nelibosti jeho matky Drahomíry, což se také stalo Ludmile osudným...)
Fotografie
Kámen v kostele
  (c) Jana Erdeová, 2010
 Literatura