Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kámen čarodějky Kelly: MMX - CZ.TP - Teplice    

Popis   
„Kámen čarodějky Kelly“ nebo také Hexenstein, má 3 žlábky. Je největší, osamělý na severní straně Doubracvecké hory, mezi roztroušenými balvany třetihorního křemence.  

Umístění

Asi 2 km východně od Teplic, na severním úpatí znělcového vrchu Doubravická hora, u silnice na Drahkov. 

Pověsti

Všechny křemencové kameny na úpatí znělcové Doubravské hory, tyčící se nad Teplicemi, označovali kdysi místní převážně němečtí obyvatelé jako "mnišské kameny" nebo přímo "zkamenělé mnichy".

Na největším kameni jsou tři žlábky. Podle pověstí pocházejí od spárů zlé čarodějnice, sídlící na vrcholu nedaleké Doubravské hory. Marně prý u kamene čekala na lidskou oběť. Podle některých pověstí se jmenovala Kelly, podle jiných se jmenovala Vela nebo Běla.

Na Doubravské hoře prý kdysi dávno stávalo "pohanské obětiště"; vyprávějí se o ní i jiné romantické pověsti. Později zde však docela jistě stál hrad.

Na svazích hory lze prý jednou za sedmkrát sedm roků objevit květ čarovné růže, schopné zrušit prokletí hradu. Stejně jako v bájném Blaníku spí prý i v Doubravské hoře tajemní rytíři a na stráni hory se nalézají kameny, v nichž se spatřují vytlačená kopyta jejich koní. Zjevuje se tu záhadný bezhlavý jezdec; jezdívá prý odtud směrem na Supí horu, na které stojí zříceniny hradu Kyšperka. Stejným směrem vede prý i tajná podzemní chodba, kudy prchávali obyvatelé Doubravské hory v nebezpečí.

Christian Heinrich Spiess, v Čechách žijící Němec a slavný autor hrůzostrašných příběhů o čarodějce z Doubravecké hory dokonce koncem 18. století napsal strašidelný román, který vyšel česky pod názvem Rytíř Hanuš z Bleileben nebo Čarodějnice Běla z Doubravky.

Fotografie

Doubravecká hora na konci 18. století
Zdroje, literatura