Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kameny v jeskyni Sv. Ivana - MX - CZ.BE - Svatý Jan pod Skalou 
Původ
Popis
Kámen s vytlačenými stopami nohou a kolen sv. Ivana je z červeného křemence, který musel být dopraven ze vzdálenosti minimálně 10-20 km. Bývá dáván do souvislosti s podobnými kameny v blízkém Tetíně a Neumětelích.

Podobný původ má pravděpodobně i kámen Lůžko Svatého Ivana, který je dnes vyzdvižen a vezděn v podstavci umělé groty se sochou Panny Marie naproti vchodu do jeskyně. Byl prý původně o třetinu větší, ale chorvatští vojáci za slezských válek 18. stol. si pažbami pušek kousky otesali, aby měli památku na svého rodáka Sv. Ivana. Pověsti připisují tomuto kamenu léčebné účinky. (1)

Mapa

Názory, průzkumy
Původ prohlubní v kameni nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen – geologickými procesy se prý prohlubně tohoto typu (jakoby vytlačené do vosku) mohly vytvořit jen velmi nepravděpodobně. Některé prameny uvádějí, že tento kámen mohl sloužit jako obětní či posvátný kámen předslovanských kmenů a sv. Ivanem byl "posvěcen a očištěn". Jeskyně sice byla obývána i v neolitu, ale podobné kameny prý podle V. Cílka používali právě v Ivanově době (9. stol.) první křesťané jako náhrobní kameny význačných osobností.
Fotografie
 (c) Jana Erdeová, 2010
 Literatura
(1) Podle: Jiří Ševčík:„Jeskyně Sv. Ivana“