Klub psychotroniky a UFO * Megalit


QC - CZ.JH - Studnice - pseudomegalit - menhir ? - kamenný kruh 

Popis a postup zkoumání
Na kopci severně od obce Studnice je kámen, vysoký 2,4 m, který byl prý (podle článku z FF 8/1999) kdysi menhirem. Ovšem i podle vyjádření členů původní expedice je "jeho autentičnost velice sporná".

Po roce 2006 došlo k ustavení celého kruhu z 12 kamenů. Skládá se z 9 kamenů, které byly vykopány ze země při jedné stavbě u Stráže nad Nežárkou a hrozilo, že budou zničeny a rozbity na kamenivo. Zbylé 3 jsou z okolí, odstraněné spolu s jinými kameny z polí.  

Mapa Plánek

 

(souřadnice místa: N 49.20164 V 14.95619) 

Názory a expedice
KPUFO proto vyzval k průzkumu místní badatele. Ti uvědomili okresního archeologa Mgr. Buriana, který o menhiru slyšel a slíbil pomoc. Sedmičlenná expedice k domnělému menhiru se uskutečnila 12.6.2006, včetně několika senzibilů. 

Kámen byl připraven k průzkumu, po jeho obvodu byla odstraněná vegetace a v blízkém okolí bylo odstraněno křoví. Senzibilové závěrem prohlásili, že to menhir je nebo spíše byl, a to díky zjištění různých sil, které na senzibily působily. Stáří určili na - 3.700 let, ale také na - 10.000 let, z čehož mělo vyplývat, se kámen byl použit dvakrát. Určili také jeho původní polohu - místo a orientaci ke světovým stranám. Bylo dohodnuto, se menhir bude dle těchto návodů opětovně postavěn. O této akci byl vyrozuměn i soukromý majitel lesa, ve kterém menhir leží.

Kámen byl vyfotografován, v hrubých rysech změřen a nakreslen, a byla vyznačena jeho poloha v turistické mapě (měř. 1:100.000). V okolí menhiru leží větší množství kamenů různých tvarů a velikostí, o kterých se účastníci expedice vyjádřili, že by mohly být součástí pravěké svatyně, do které "menhir" také patřil. Mezi účastníky výpravy nebyl žádný geolog, který by určil materiál kamenů. 

Vzhledem k tomu, že v okolí nebyly provedeny žádné archeologické aj. výzkumy, závěry psychotronického šetření není možné potvrdit z nezávislých zdrojů. 

Foto
Literatura
1) Fantastická fakta 8/1999

2) Zpráva a foto Eva Zýmová, červenec 2012