Klub psychotroniky a UFO * Megalit


NX - CZ.PT - Strážný - Pohanské kameny
Původ

Popis
 Podle ústního podání stály všechny tři kameny v rovnoběžné pozici na skalní plošině, žijící svědkové pamatují dva stojící.
  
  Pod skálou je ještě malá vodní mísa.
Mapa
Západně od Strážného na zalesněném hřebenu (na mapě jako Homole) je skála, na níž je vertikálně postaven kámen. U něj leží další podobného tvaru a třetí o něco níže.
Průzkumy a názory
Tyto kameny byly údajně pokládány za pozůstatek předkřesťanského osídlení Šumavy. Existuje několik výkladů jejich účelu, od obětního po astronomický. Směr osy kamene odpovídá zhruba azimutu východu Slunce o letním slunovratu a západu o zimním - vzhledem k místnímu horizontu. Podle P. Kozáka mají všechny kameny energii menhirů. K tomu však chybí jakékoli další doklady. S největší pravděpodobností jde o přirozené skalní útvary. 
Fotografie
(1)
Odkazy a literatura

1) Kozák, P.: Místa působení. Archet, České Budějovice, 1997