Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhiry : MMY - CZ.ST - Sousedovice  (Zkamenělá žena - Alžběta a Kámen na Hradišti)
Původ
Kameny byly poprvé popsány v literatuře už v roce 1868 J. E. Vocelem na podkladě písemného sdělení amatérského nadšence A. Č. Ludikara.
Popis

1) Kamenem považovaným za menhir byl asi kámen zvaný Zkamenělá žena nebo Alžběta, odvlečený v roce 1659. Měl antropomorfní rysy. Na vyobrazení z knihy M.B. Boleuckého je porovnán s domnělými podobami slovanských bohů. Jeho místopis není zcela přesně znám. Není vyloučena příbuznost tohoto kamene s polohou Kamenné báby (555 m n.m.), v lese na vrchu Skalici u Sousedovic. Říkalo se tak velkému přirozenému kameni asi dva metry vysokému. Kámen "Alžběta" se zřejmě nachází v prachatickém muzeu, kam jej dovezla armáda z okolí Lipenské přehrady.

2) Domnělý žulový menhir stával na vrchu Hradiště (605 m n.m.), vzdálený od Sousedovic 1,5 kilometru a od Strakonic jižně 5 km. Zpráva pochází od A. Č. Ludikara z roku 1868. Nedaleko tohoto kamene prý stávaly ještě dva menší kameny. 

Kromě Ludikara viděli tento kámen  J. L. Píč, J. N. Woldřich a zbytky kamene nakonec ještě E. Šimek kolem roku 1913. 

Kámen i jeho souputníky zničili z okolí, kteří je použili na výrobu mezníků. Věčný odpůrce uměle vztyčených kamenů Woldřich považoval tyto nálezy za výtvor přírody - přirozený balvan stojící náhodou ve svislé poloze.  

Na západním svahu kopce Hradiště k obci Libětice je velká kamenná mísa, přirozený útvar. 

Mapa

Fotografie

1) rytina menhiru z vrchu Hradiště z článku J.E. Vocela roku 1868

2) tentýž menhir na rytině J.N. Woldřicha z roku 1874

Alžběta Kámen na Hradišti
 
Názory, průzkumy
Domnělá existence těchto pravěkých památek není doložena výraznějšími archeologickými nálezy, které by k zařazení památek mezi menhiry plně opravňovaly.  
Odkazy, literatura a fotografie
Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990