Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Dolmen na Kbýlu : MD - CZ.ST - Smiradice
Původ
Zprávu o dolmenu na vrchu Kbýl přinesl A.Č. Ludikar v roce 1866. Hovoří o 3 dolmenech, dva z nich byly brzy nato zničeny přes zákaz maltézského velkostatku ve Strakonicích, takže roku 1868 zbyl pouze jeden. 
Popis
 Dolmen má délku asi 2,5 m, šířku 1 m, výšku 0,7 - 0,8 m. Na dvou balvanech spočívá kamenná deska o délce 3 m, šířky 1,5 m.
Mapa
Na kopci Kbýlu (664 m n.m.), asi 160 m od vrcholové kóty

Fotografie

První vyobrazení dolmenu je od J. Č. Ludikara ve Wocelově knize "Pravěk" 

Foto (c) KPU, 1997

Názory, průzkumy
Od 19. století se vedou spory o jeho přirozený či umělý původ. J.N. Woldřich jej v roce 1896 prohlásil za přirozený skalní útvar. E. Šimek v roce 1913 přirozený původ částečně vyloučil i přesto, že chyběly na místě archeologické nálezy. Prof. Albín Stocký v roce 1926 v "Pravěku země české" označil dolmen za přirozený útvar.  

Pokud jde o pravý útvar, vzhledem k jeho blízkosti k sousedovickým menhirům lze uvažovat o jejich příbuznosti. 

Odkazy, literatura a fotografie