Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MM - CZ.KL - Smečno - Smírčí kámen ? 

Původ  

Na existenci objektu upozornil dopisem v roce 1985 pan Jiří Zlonický z Prahy. 

Popis

Plochá stélka je mírně nakloněna k severu. Má výšku 110 cm, šířku 70 cm a tloušťku 25 cm. Odhad hmotnosti je asi 0,6 tuny. Na severní straně je znatelná pozitivní reliéfní rytina latinského kříže, možná původní. Vystupuje asi 1 až 2 cm nad povrch a zabírá téměř celou plochu kamenné desky. 

Hornina : rezavý železitý pískovec

Mapa  

Na Muclavské louce poblíž silnice Smečno - Kašice, asi 2,5 km od kostela ve Smečně, při polní cestě na okraji parcely malého zahradnictví

Nákres

Fotografie

Zkoumání

Podle tradice. zásadně odlišné od menhirových pověsti známých odjinud, označuje prý kámen místo, kde byl kdysi dávno na staré formanské cestě do Nového Strašecí loupežně přepaden a zabit obchodník s prasaty. Více skutečností tedy naznačuje, že v tomto případě možná nejde o menhir, nýbrž o smírčí křížový kámen. 

Literatura 

Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999