Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MM - CZ.KD - Slaný - Menhiry na Slánské hoře

Původ 

Původně dva menhiry snad stály na vrcholu hory (v 17.století byly nahrazeny kříži a shozeny dolů). Oba kameny z cizorodého materiálu leží nyní na svazích Slánské hory, jeden na severním úbočí na turistické stezce, druhý na jižním úbočí při okraji lesíka přímo nad sídlištěm. 

Popis a postup zkoumání

Kameny :

1)      křemenec s ojedinělými valouny řemene, světlé pleťové až rezavé barvy (sluňák). Na jedné straně kamene jsou zachovány stopy po hrnutí. výška 2,4 m, hmotnost asi 2,0 t.  

2)  podobné složení, liší se barvou, která je šedavá.

 Stáří obou kamenů je tercierní (35 mil. let) 

Mapa

kámen původně umístěn na vrcholu čedičového vrchu Slánská hora ve výšce asi 330 metrů n. m. - pravděpodobně v místě dnešního stabilizovaného trigonometrického bodu.

Dnes leží křemencová stéla povalena při stezce těsně pod vrcholem na severním svahu hory. Domnělý druhý kámen stojí na západní straně města Slaný na rozcestí do Loun a Řevničova. 

Názory, zkoumání
Ze Slánské hory pocházejí keltské nálezy (například obětní mísa aj.), ale i zlomky zvoncovitých pohárů. 
Foto
  
Literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999