Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir MM - CZ.KD - Skůry

Původ 

Umístění předpokládaného kamene bylo identifikováno na základě mapové rešerše a pomístního názvu U kamene severně od obce.

Na mapovaném místě však žádný kámen už nalezen nebyl. Patrně byl odstraněn již krátce po provedeném mapování, tedy v průběhu druhé poloviny 19. století. Někteří autoři se domnívají, že by mohlo jít o pískovcovou hranolovitou stélu zazděnou v novější době do hřbitovní zdi ve Skurách, nesoucí rytiny provedené patrně v osmdesátých letech.   

Popis a postup zkoumání

Rozměr 0,65 a 1,6 a 0,5 m * Hmotnost 1,2 t  

hornina : červenohnědý, jemnozrnný až středozrnný pískovec s železitým tmelem. Ojediněle se v pískovci vyskytují valounky a ostrohranné úlomky mléčně bílého křemene velikosti do 0,5 cm. Pískovec je druhohorního stáří (svrchní křída, kolem 90. mil. let) Hornina se vyskytuje sv. od Křovic a v okolí lokality U kamene.   

Mapa
Názory
Foto
Literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999

Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990