Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MAX - CZ.ST - Skalice - Kamenné řady u Skalice

Původ

V létě roku 1997 při náhodném bloudění našli dva turisté kamenné řady, které po návratu lokalizovali do lesa v blízkosti samoty Skalice.

Postup zkoumání

V roce 1998 místo navštívili členové KPU a lokalitu prozkoumali.

 Mapa  
Místo je severovýchodně od obce Zvotoky. Řady směřují od jihu k severu a ústí kolmo k potoku.

V prodloužení řad se nachází na severu kóta (tzv. Boží kámen).

 

  
Popis
 
Hypotéza
V publikaci "Šumava - průvodce" (Olympia, Praha, 1976), str. 124 se hovoří o tzv. "Strategickém trojúhelníku Strakonicka": 

"Sídlil zde velký slovanský kmen. Jméno nevíme, tři body jeho důmyslného obranného trojúhelníku, jímž chránil své vnitřní území, vstupy do něho i vnější okolí si můžete prohlédnout: Sousedovice, Kněží horu a Hradec u Řepice." 

Tato příručka je sice staršího data a podle mapy jsou dvě z těchto tří bodů popisována jako pravěká. Tyto tři body však vytvoří skutečný rovnostranný trojúhelník, se stranou cca 8 km. Když se vynesou podle osy Hradiště u Sousedovic - Kněží hora - symetrický trojúhelník, dostaneme se k místu, kde jsou řady u Skalky mezi Tažovicemi a Zvotokami! 

Pokud toto místo spojíme s Hradištěm u Sousedovic, tak na spojnici leží ještě vrchol Kbílu (dolmen?) Pokud toto místo spojíme s Kněží horou, tak na spojnici leží ještě Boží kámen a hradiště na vrchu Hřeben u Zadní Zborovice. 

Kamenná baba leží poblíž spojnice hradiště u Sousedovic - Kněží hora.       

  Fotografie

KPU, 30.7.1998

KPU, 1998

KPU, 1998

KPU, 1997

KPU, 1997

KPU, 1997 KPU, 1997

Záblesk, 1998

Záblesk, 1998

Literatura
1. Šumava - průvodce. Olympia, Praha, 1976