Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir - MM - CZ.LN - Selibice

Původ 

Kámen tvaru zploštělé stély ležel ještě v roce 1983 v údolní nivě opuštěného meandru řeky Ohře, asi 600 metrů západně od obce. Roku 1993 byl péčí J. Helšuse z Loun přemístěn do areálu muzea v Lounech, kde se v neveřejné části muzea nachází dodnes.

Popis a postup zkoumání

Hmotnost - asi jednotunový kámen 

Původní výšky 2,1 - 1,8 metru, rozlomený mimo stanoviště.

 Hornina : šedorůžová dvojslídová ortorula až migmatit oftalmitického typu. Její stáří je proterozoické a regionálně patří k oherskému krystaliniku (přes 600 mil. let). Nejbližší povrchový výskyt této horniny je v údolí Ohře, západně od Nechranic.  

Mapa
Názory
Foto

Stav z roku 1983

Stav roku 2004 - muzeum Louny (Foto D. Tramba)
Literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999