Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MQX - CZ.HB - Sedletín - pseudomenhir 

Původ  

Příkladem nesporně nově postaveného kamene je nález KPUFO HB u Sedletína.

Popis   

Mapa  

Fotografie

Foto: M. Knob, 2004

Zkoumání

Literatura 

1) Zpráva KPUFO - Havl. Brod