Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.ZR - Rousměrov - Kámen s nápisem

Původ problému a postup zkoumání
 
Popis
Kámen o rozměrech : výška ... šířka ... . Umístěn v betonu, oplocen. Na přední části vyryt nápis ....
Umístění
Asi 500 m severovýchodně od obce, vpravo od silnice Rousměrov - Bohdalec.
Nákresy
 
Okolí
 
Hypotézy
 
Vysvětlení
 
Fotografie :
 
1, 2 - KPU, 1998
Závěr

Kol. aut. KPU

Literatura