Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Viklan na Plešivci : NX - CZ.PB - Rejkovice    

Původ    

Popis   
 Nepohyblivý křemencový balvan - viklan - 2 m vysoký, 3 m dlouhý.  

Mapa

- na jihovýchodním úbočí Plešivce, vedle silnice vedoucí do hradiště v ohybu před tzv. Starými vraty (brána do hradiště), pod valy směrem k Bezdědičkám. 

Fotografie

Foto, KPU 2002

Zkoumání

Viklan byl v 19. století mylně považován za pravěké obětiště. Zjevně přirozený původ i tvar.
Zdroje, literatura
1) Sklenář, K. a kol.: Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. Průvodce. Optys, Opava, 1993

2) Sklenář, K.: Slepé uličky archeologie. Mht, Praha, 1995

3) Brdy a Rokycansko. Soubor turistických map 1:50.000. Klub českých turistů, Praha, 1999   

4) Archiv KPU, 2002