Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MM - CZ.RA - Rakovník - Kamenná panna

Původ 
Kámen zvaný od nepaměti Kamenná panna stoji na levé straně vozovky za příkopem při silnici vedoucí z Rakovníka na sever do Lišan, asi 1 km za odbočkou do Olešné, na místě, kde silnice probíhá mírnou a terénní depresí. Na novějších podobných mapách poblíž dotyčného místa tento název chybí. První dochovanou zprávu o objektu podal roku 1888 A.Hlaváček archeologovi J.L.Píčovi. Příbuzná podoba kamene z té doby, obsazená v Hlaváčkově dopise, byla překreslena a zveřejněna K. Sklenářem v roce 1984.
Popis a postup zkoumání

Kámen vysoký 1,18 metru s obrysy lidské postavy, opracovaný do čtyřhranného průřezu, dnes možná v druhé poloze. 

Rozměry : výška nad zemí 0,65 m, šířka 0,34 m, tloušťka 0,19 m 

Hmotnost : 0,3 t

Hornina : středozrnný arkózovitý pískovec s ojedinělými valouny křemene nebo živce od 3 - 7 mm. Barva sedimentu je pleťová, místy rezavě hnědá. Pískovec je prvohorního stáří (svrchní karbon, kolem 300 mil. let).

Vyskytuje se v blízkém okolí.   

Původně byl kámen vysoký údajně 108 cm, u paty měl rozměry 37 x 25 cm, výše pak 42 a 25 cm. Odhad jeho hmotnosti je 0,3 tuny. Ve studii J. Rennera z roku 1937 je zařazen mezi tzv. křížové kameny a kamenné kříže. Podle jeho názoru i tato "Kamenná panna" byla pravděpodobně původně křížem, který zvětráváním horniny (světlého drolivého jemnozrnného pískovce postupně ztratil vodorovné rameno. Od té doby skutečně připomíná spíše postavu. K pojmenování se váže pověst naprosto shodná s jinými: zkamenění bylo trestem.

Porovnáme-li stav z doby nového průzkumu v roce 1985 se staršími vyobrazeními, je dále patrné, že kámen je dnes zapuštěn do země asi o třetinu hlouběji, než byl původně. Jeho výška nad zemí je pouze 90 cm. Podle ústní informace, získané v rakovnickém Okresním muzeu, byl na počátku 80. let 20. století kýmsi odvezen a po zveřejnění zprávy v místním tisku nepozorovaně vrácen na původní místo. Hlubší zapuštění do půdy tedy pravděpodobně pochází z té doby. Na archivní fotografii z roku 1937 je patrné, že kámen byl nabílen vápnem, jehož stopy je na některých jeho místech možné spatřit ještě dnes.

Mapa
Kámen je u bývalé cihelny, stojí při levé straně silnice vedoucí z Rakovníka do Lišany, asi jeden kilometr za odbočkou do Olešné, na místě, kde silnice probíhá mírnou terénní depresí. 
Názory
Podle názorů některých badatelů se jedná o zbytek kamenného kříže, silně zvětralého, zasazeného po zcizení a opětovném vrácení na původní místo a poněkud hlouběji než byl. 

Rakovník leží na jižní čáře keltských hřbitovů, jdoucí přes Novostrašecko, Rakovnicko ke Kadani. 

Foto
Foto: stav roku 2002 
Literatura
1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality. Materna, Praha, 1999