Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.AA - Praha - Loretánské nám. - "Pražské kameny"
Původ

"Pražské kameny", soubor raně křesťanských a možná dokonce pohanských náhrobních stél a jejich zlomků, od 20. let 20 století zazděné v terase po posledních úpravách, bohužel nejsou na původních stanovištích. (1)

Popis

Pískovcové kameny podobné menhirům.

Mapa

Zazděné kameny v terase při ústí rokle, která se táhla napříč Loretánským náměstím - GPZ 50.0887589N, 14.3914569E

Průzkumy a názory
Některé se podobají pohřebním kamenům na Tetíně, v Neumětelích nebo v Chebu.  Mají na sobě zvláštní rýhy a důlky. (1)
Fotografie

(1)

Odkazy a literatura

1)        Dvořák, O.: Pražské kameny. Megality v ČR. Facebook, 8.3.2015

2)        Dvořák, O.: Dvanáctá brána pekla. In: http://otomar-knihy.webnode.cz/news/dvanacta-brana-pekla/?hc_location=ufi