Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MAX - CZ.CH - Prameny * kamenné řady I, II

Původ problému a postup zkoumání
V roce 1999 upozornil archeologa Zdeňka Buchteleho na kamenné řady pracovník CHKOSL Václav Procházka (1). Místo bylo prozkoumáno na jaře roku 2007 (2), v roce 2013 (3).
Umístění

I.  severně od obce Prameny, v severní části rozcestí Trojhran, směrem k Bílé hájovně, v lesním prostoru V požárech (Brand)  

II. několik desítek metrů od rozcestí Trojhran k Čisté, východně od cesty, pomístní název „Grosse Ruhestatte“ (Staré Pohřebiště) 

Popis

I.  v prostoru 100 x 200 m – delší strana v ose jihozápad – severovýchod. Porušené těžkou technikou při odvodňovacích pracích.

II. v prostoru 100 x 130 m – delší strana je v ose sever – východ. Nejedná se o pás nasypaného kamení, které bylo posbíráno z okolních pozemků, ale o kameny a balvany, ze kterých byla vytvořena stěna.

V řadách jsou kameny o hmotnosti několika set kg.

Nákresy
Hypotézy
Vysvětlení
Jde o pozůstatky těžební činnosti.
Fotografie
(3)
Závěr

Kol. aut. KPU

Literatura
1) Procházka, V. (1999)

2) Průzkum, 3/2007

3) Radka M.: Kamenné řady západně od Pramenů. http://www.radusa.cz/fotoalbum/kameny-_stones_/kamenne-rady-zapadne-od-pramenu/