Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MCQ - CZ.PI - Písek * Písecké "Avebury" omylem 

Původ problému a postup zkoumání
V roce 1996 bylo v článku (1), uvedena informace o záhadném kruhovém seskupení pěti velkých žulových balvanů u Písku, jejichž stáří a důvod kruhového seskupení údajně není znám. Místní badatel O. Hovorka zmapoval uspořádání a popis kamenů.

Místo prozkoumali členové Badatelského centra Statenice a podali vysvětlení v článku (2). Přesto ještě v roce 1999 byl opětovně publikován původní materiál v časopise Astro. (3)

Umístění
Kruhové seskupení kamenů se nachází v Píseckých horách u Velkého Mehelníku (633 m), na Vyhlídce píseckých lesníků ve výšce 590 m n.m.
Popis
Jde o kruhové seskupení 5 velkých žulových balvanů, jejichž výška se pohybuje mezi 140 - 170 cm. Trojice největších balvanů je od středu, který tvoří několik malých kamenů, a jsou vzdáleny shodně 12 metrů. Dva z nich tvoří se středem rovnoramenný trojúhelník o délce stran 12 m.

Na balvanech jsou patrny letopočty, počínaje rokem 1861 - 1972. Do kruhového seskupení kamenů nezapadá balvan, na kterém je umístěna deska s letopočtem 1996.

Nákresy
- nejsou potřebné
Hypotézy
V první informaci (1) i v pokračování (3) se vyslovoval názor, že původ a důvod kruhového uspořádání kamenů není znám, a že by mohla jít o nějakou souvislost s vrcholem kopce Jarník (609 m n.m.), pod nímž se Vyhlídka nachází, neboť nad tímto vrchem vychází Slunce přesně v den jarní rovnodennosti (21.3.), od čehož je odvozeno i pojmenování tohoto kopce. Vyslovuje se proto názor, že by mohlo jít o keltský kalendář, neboť v okolí jsou doloženy nálezy po osídlení Keltů.
Vysvětlení
Jak zjistili podrobným průzkumem členové BCS, kameny zde sami zasadili písečtí lesníci. Sdělil to šéfredaktor časopisu Lesnická práce Ing. Jan Řezáč. Postavené kameny mají být pomníkem lesnické práce a letopočty odpovídají rokům, kdy se na místě konaly odborné semináře apod. Tuto informaci potvrdil i ředitel Městských lesů Písek Ing. Jiří Procházka. Kameny zde postavili místní lesníci v roce 1975. (2)
Fotografie
Hovorka, O.: (3)
Závěr
Případ je tímto vysvětlen. Další zařazení lokality do řad megalitických památek neodpovídá skutečnosti.

Kol. aut. KPU

Literatura
  1. Hovorka, O.: Písecké Avebury. Spirit 2.8.1996
  2. Lenková, J.: Tzv. Písecké Avebury datováno. Badatelské rozhledy. Září 1998
  3. Hovorka, O.: Keltský kalendář v Píseckých horách. Astro, č. 9, roč. 1999