Klub psychotroniky a UFO * Megalit


NN - CZ.SU - Písařov - Čertova skalka
Popis
Přírodní skalní útvar - jediný a svým tvarem pozoruhodný útvar v širokém okolí. Původně vodorovně usazené vrstvy horniny jsou jakoby vytrženy a zvednuty kolmo do výše z příkrého svahu. Skála je ozdobena oknem a zejména při pohledu zdola je impozantní. Na horní hraně je nenápadná, asi 20 cm dlouhá prohlubeň připomínající otisk boty.
Umístění
Na jihozápadním svahu vrchu zvaného „Na lazech“ u silnice č.11 Hradec Králové - Ostrava, přibližně 12 km západně od Šumperka. Na místo se lze dostat z parkoviště Na Kocandě v Písařově, po silnici směrem na Šumperk a asi po 300m odbočka vpravo po červené značce na lesní cestu. Cesta obtáčí kopec a po dalších 500m se na pravé straně, dole pod cestou, objeví Čertova skalka.
Pověsti

Míst s čertovskou pověstí je v okolí několik a různá podání se vzájemně mísí. Všechny jsou v podstatě stejné a mají klasický námět. Čert nesl při plnění úkolu balvan, úkol v daném čase nesplnil a balvan zahodil nebo nakopl. U Čertovy skalky se navíc objevuje ještě „rozdrásání“ drápy, což je zřejmě dáno právě  zvláštní strukturou skály.

V okolí jsou ještě další dvě místa spojená s čertovskou pověstí. Jsou to Kačerův důl a Králova hora, resp. její severní svah. V obou těchto případech se ale jedná o bludné balvany a nikoli skály. Tato tři místa tvoří rovnostranný trojúhelník o stranách cca 2 km. Bohužel místa ani cesta k nim nejsou nijak označena.

Fotografie
(1)
Odkazy a literatura

1) Petráň, T., KPU Kutná Hora, 2001