Klub psychotroniky a UFO * Megalit


NX – OT.CZ – Ostrava-jih – Bludné kameny

Původ a umístění

1)      křemenec nalezený v roce 1969 u lesní cesty severozápadně od obce Hrabyně v okrese Opava, v srpnu 1969 byl přivezen na nynější místo v nadmořské výšce 248 m n.m. v ulici 29. dubna ve Výškovicích stavebním mistrem Herbertem Tvrdým. GPZ 49.7801003N, 18.2262647E

2)      Žulový balvan, nalezený v roce 1928 v korytě potoka Zábřežka při ústí do řeky Odry. Dnes v nadmořské výšce 230 metrů v Mičanově sadu pod zábřežským kostelem. Dříve na něm byla i pamětní deska. GPZ 49.8067444N, 18.2398742E

3)      Žulový balvan nalezen u myslivny v Porubě, dnes leží v nadmořské výšce 214 metrů v areálu lesní školy v Bělském lese. Je součástí geologické expozice skalky hornin. GPZ 49.7797678N, 18.2358028E

4)      menší bludný balvan našel Rudolf Pelikán v červnu 2014 před domem na Lumírově ulici 74, když v lokalitě probíhaly výkopové práce. GPZ 49.7782850N, 18.2177675E

5)      Žulový bludný balvan, nalezený pod vrstvou mladších nánosů v říjnu 1954 při výkopu základů velké slévárny NH v hloubce 6,8 m. Dnes je na betonovém podstavci na konečné tramvaje č. 9 v Kunčicích před jižní bránou do ArcelorMittal Ostrava. Pochází ze středního Švédska nebo jižního Finska. Má rozměry 3,2×2,5×1,5 m, hmotnost 16,5 tuny a objem přibližně 6,5 m3. Od roku 1989 je vyhlášen přírodní památkou. GPZ 49.7912736N, 18.2990117E

6)      bludný balvan od roku 1928 na kamenném podstavci ve Vřesinské ulici v Porubě. Má nejdelší osu – 3,7 metru. GPZ 49.8228678N, 18.1700028E (1)

Fotografie

 

Obr. 1) 2) 3)

(1)

 
Odkazy a literatura
(1) Na území obvodu leží tři bludné balvany. https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/zajimavosti/na-uzemi-obvodu-lezi-tri-bludne-balvany