Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir - MMX - CZ.LN - Orasice 

Původ 

Podle starousedlíků se zde nachází od nepaměti.

Popis a postup zkoumání

Kámen stojí v křovinách na severozápadním okraji obce u polní cesty pod starým stromem, 100 m od kostela, asi 200 m severoseverovýchodně od okraje obce, 2200 m jihozápadně od Volenic.

Rozměry : výška 0,8 m * Hmotnost : 0,2 t.  

Hornina : světle šedý jemnozrnný křemenec s ojedinělými valouny křemene (sluňák) tercierního stáří (asi 25 mil. let)

Původ - neznámý 

Mapa
 
Foto
Literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999